Xác định, kê khai thuế GTGT đầu vào của các lô hàng than

Hỏi: Tập đoàn được giao nhiệm vụ thu mua than của các đơn vị sản xuất. Trong đó, có những lô hàng xuất khẩu trực tiếp (giao tay 3 giữa bên bán, bên mua và công ty), công ty đã hạch toán riêng hóa đơn GTGT, không kê khai khấu trừ thuế đầu vào đối với những lô hàng này; với những lô hàng phải đánh đống, công ty phân bổ thuế GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu XK/tổng doanh thu tiêu thụ, có đúng không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc chung khi xác định thuế GTGT của hàng mua vào để XK hay tiêu thụ trong nước cần được quán triệt là tính đúng, tính đủ, đúng thực tế, đúng chuẩn mực và ai cũng thấy được sự rõ ràng, tường minh.

Với ví dụ mà bạn nêu trong thư hỏi thì xác định theo các dưới đây là rõ nhất:

(1). Lô than 40 tấn giao thẳng tay 3 (mua vào mang đi XK ngay)  thì thuế đầu vào đã xác định rõ theo lô này là 5.200.000

(2). Lô than 60 tấn mua vào, đánh đống chung, có khoản thuế GTGT đầu vào tổng hợp được là 7.200.000. DN đem xuất bán nội địa 55 tấn, dùng 5 tấn để xuất khẩu (trong lô hàng XK 45 tấn) thì xác định thuế GTGT đầu vào của 5 tấn này = 5 tấn x (7.200.000/60 tấn) = 600.

Bạn lưu ý rằng, việc áp dụng cách phân bổ theo tỷ trọng doanh thu như bạn nêu trong thư hỏi chỉ đúng và phù hợp trong các trường hợp: (i) thuế GTGT đầu vào của chi phí quản lý chung, không xác định được riêng rẽ bao nhiêu cho tấn than XK, bao nhiêu cho tấn than bán nội địa; (ii) Hoặc trong trường hợp tất cả than mua vào, đánh đống chung để XK và bán nội địa (không có hàng xuất thẳng giao tay 3).

(eFinance)