Xác nhận hoá đơn của bên bán

Hỏi: Công ty mua vật tư và lấy hóa đơn về. Hóa đơn đã được thanh toán và kê khai thuế đầu vào trong tháng. Nhưng do sơ xuất trong quá trình làm việc kế toán để hóa đơn gần máy in lên khi in hóa đơn bị cuộn vào máy in và bị in lên mặt trước ghi các thông tin. Vậy xin hỏi hướng xử lý cho tờ hóa đơn này như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn chỉ cần nhờ bên bán cấp cho bạn bản copy, có đóng dấu sao lục các chứng từ sau đây:

- Hoá đơn GTGT (liên 1) của hoá đơn bán vật tư cho doanh nghiệp (liên 2 đang bị cuốn vào máy in và cho ra thông tin).

- Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra, có dòng ghi số của tờ hoá đơn đó.

- Tờ khai thuế GTGT của tháng có hoá đơn và bảng kê nêu trên.

Các tài liệu này nên đính kèm trong 1 tập tài liệu và có xoè ra đóng dấu giáp lai.

Về thủ tục với đối tác, bạn có thể có văn bản gửi cho họ để họ yên tâm giúp cho và cũng là 1 chứng từ chứng minh cho việc đã xảy ra trên.

(eFinance)