Xe tải đăng ký tên giám đốc doanh nghiệp tư nhân có được tính khấu hao?

Hỏi: Tôi thành lập doanh nghiệp tư nhân, tôi mua một chiếc xe ô tô mang tên giám đốc doanh nghiệp đã đăng ký và nộp lệ phí trước bạ, địa chỉ của doanh nghiệp khác tỉnh với địa chỉ của giám đốc. Như vậy tài sản này có được tính là tài sản của doanh nghiệp không, có được khấu trừ thuế và khấu hao không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Quy định hiện hành không hạn chế người dân lựa chọn hình thức doanh nghiệp, tuy nhiên, chọn mô hình doanh nghiệp (DN) tư nhân thường không thuận lợi bằng mô hình công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ. Với mô hình DN tư nhân thì do không minh bạch về tài sản cho nên việc xác định khấu hao thường rất khó cho cả DN và cơ quan quản lý Nhà nước. Tài sản của chủ DN tư nhân cũng chính là tài sản của DN và vì vậy, chủ DN tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp tư nhân này.

Với quy định hiện hành, bạn mua xe vận tải làm tài sản phục vụ cho kinh doanh, khai nộp lệ phí trước bạ, ghi vào sổ tài sản của DN và DN thực tế đã và đang sử dụng cho kinh doanh thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao vào chi phí. Cơ quan thuế có quyền truy thu thuế nếu phát hiện việc khai báo và thực tế sử dụng có gian lận.

(eFinance)