Xử lý nộp nhầm tiền thuế nhập khẩu như thế nào?

Hỏi: Trong năm 2014 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản An Thông đã nộp nhầm mục lục ngân sách của tiền thuế nhập khẩu sang tiền thuế GTGT của tờ khai hải quan số 100168932621 đăng ký ngày 16/10/2014, dẫn đến nộp thừa tiền thuế GTGT và còn nợ tiền thuế nhập khẩu của tờ khai trên cùng số tiền 32.931.300 đồng. Trường hợp này xử lý như thế nào? 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Theo quy định tại Điểm 7, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn và quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước thì: “Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót về mục lục NSNN, kỳ thuế, tên và mã số cơ quan thu,... thì người nộp thuế phải lập và gửi giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN kèm theo chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) cho cơ quan thu. Cơ quan thu thực hiện kiểm tra, xác nhận thông tin điều chỉnh trên giấy đề nghị điều chỉnh và gửi KBNN nơi thu NSNN để thực hiện điều chỉnh”. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Công ty, cơ quan hải quan xác nhận để Kho bạc nhà nước thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Cục Hải quan Tp. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV III kiểm tra lại hồ sơ, sổ sách tại đơn vị và các chứng từ liên quan của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản An Thông, để hướng dẫn Công ty xử lý vướng mắc trên.

Trường hợp đến thời điểm hiện nay đã hết thời hạn chỉnh lý ngân sách và Kho bạc nhà nước chưa thực hiện điều chỉnh khoản nộp nhầm nói trên, thì hướng dẫn Công ty làm thủ tục hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế nộp thừa và số thuế còn nợ của tờ khai trên theo quy định.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản An Thông liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV III để được hướng dẫn.

(eFinance)