Xử lý sai sót trên hóa đơn như thế nào?

Hỏi: Công ty tôi từ tháng 4/2013 đến tháng 6/2013 có xuất hóa đơn cho các công ty, nhưng do kế toán sơ suất giá trị tiền ghi dấu phân cách là dấu phẩy (theo quy định là dấu chấm), viết bằng chữ lại viết bằng tiếng Việt có dấu. Trường hợp này công ty tôi sẽ phải xử lý những hóa đơn đã xuất như thế nào cho hợp lý?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc này sai sót xảy ra tại nhiều nơi, nếu chiếu theo Thông tư số 64/2013 mà xử phạt thì gay. Tuy nhiên, lỗi sai sót này không gây nên sai lệch về số thuế phải nộp cho Nhà nước vì trên mỗi hoá đơn đều có dòng ghi tiền bằng chữ.

Trường hợp trên hoá đơn cả nội dung bằng chữ và nội dung bằng dấu mà có sai sót, thì nhất thiết phải làm thủ tục điều chỉnh hoá đơn và điều chỉnh tờ khai thuế GTGT theo quy định. Nếu việc sai sót đó mà dẫn đến sai lệch cả số liệu trên sổ kế toán, thì cũng phải điều chỉnh lại số liệu hạch toán.

(eFinance)