Xử lý vướng khi ghi địa chỉ trên hoá đơn

Hỏi: Công ty có một số nhà xưởng các hoá đơn tiền điện chỉ ghi tên công ty và mã số thuế công ty, nhưng địa chỉ thì lại ghi địa chỉ đặt nhà xưởng (công ty tôi yêu cầu ghi địa chỉ công ty nhưng bên điện lực không chấp nhận). Vậy công ty tôi có được khấu trừ thuế GTGT hoá đơn này không, nếu không tôi cần làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định hiện hành về hoá đơn thì các thông tin trên tờ hoá đơn phải ghi đầy đủ, chính xác tên ngưới mua/bán, địa chỉ người mua/bán, mã số thuế của người mua/bán… Do vậy nếu hiểu một cách máy móc theo đúng câu từ chữ nghĩa trong văn bản thì doanh nghiệp (DN) của bạn gặp rắc rối trong việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, bởi địa chỉ công ty trên hoá đơn điện khác với địa chỉ đăng ký hoạt động.

Tuy nhiên, có 2 quy định mà các bạn có thể “vận dụng chéo” mà vẫn được việc của DN là khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu thực tế DN của bạn có mua điện dùng cho sản xuất kinh doanh (SXKD) tại đúng địa điểm đặt nà xưởng, đó là:

1- DN của bạn cần thực hiện đúng quy định về đăng ký thuế theo Thông tư số 80/2012 của Bộ Tài chính, theo đó mọi thông tin về DN như địa điểm đặt trụ sở, địa chỉ các đơn vị trực thuộc,  địa chỉ nhà xưởng, kho hàng,… DN đều phải khai báo với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nộp thuế môn bài cho các cơ sở này, cấp mã số thuế đơn vị phụ thuộc (13 chữ số) nếu như các đơn vị này được DN phân công/phân cấp thực hiện các giao dịch kinh tế phù hợp với Luật Doanh nghiệp và pháp luật dân sự. Khi đó, địa chỉ xưởng sản xuất (SX) có dùng điện theo Hợp đồng mua/bán điện là hoàn toàn hợp pháp.

2- Theo quy định của pháp luật về lĩnh vực điện thì Chi nhánh điện, nơi cung cấp cho DN của bạn cũng cần thể hiện rõ địa chỉ hộ tiêu thụ, nơi tiêu thụ điện trên Hợp đồng và các chứng từ liên quan.

Do đó, bạn cần thảo luận với chi nhánh điện ghi cụ thể vào Hợp đồng mua/bán, sử dụng điện địa chỉ DN ký Hợp đồng, địa chỉ xuất hoá đơn là nơi đomngs trụ sở DN của Bạn, trên tờ Hoá đơn điện hàng tháng có ghi cụ thể nội dung là: Tiền điện tại XƯỞNG XYZ (nơi tiêu thụ điện) THEO HỢP ĐỒNG SỐ xxx ngày/tháng/năm.

Trong khi chờ bên điện lực thống nhất, bạn cần khai thuế GTGT đầu vào theo Hoá đơn bên chi nhánh điện đã xuất nếu thực tế DN của Bạn có ký hợp đồng và thực tế sử dụng điện cho SXKD tại địa điểm nhà xưởng và địa điểm SXKD này đã đăng ký thông tin với cơ quan cấp chứng nhận ĐKKD và/hoặc cơ quan thuế.

(eFinance)