Xử lý vướng mắc khấu trừ, hoàn thuế GTGT

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế đã có văn bản 4210/TCT-KK thống nhất ý kiến đề xuất của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh tại công văn 1123/CT-KT1 về trường hợp của Công ty TNHH AQ Pacific. 
Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa - nguồn internet.Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, trước khi chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất, Công ty đã nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để thực hiện thủ tục thanh khoản theo yêu cầu của cơ quan Hải quan. Nếu các tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu nêu trên sau đó vẫn tiếp tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp sau chuyển đổi thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu nêu trên theo quy định.

Trường hợp Công ty có Dự án đầu tư thực hiện từ năm 2014, dự án đã chính thức đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ tháng 7/2014 thì kể từ ngày 16/11/2015 (thời điểm Cục thuế tỉnh Bắc Ninh chấp thuận áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ theo Thông báo số 2652/TB-CT), Công ty TNHH AQ Pacific phải thực hiện kê khai số thuế gia tăng đầu vào có liên quan vào hồ sơ khai thuế gia tăng đầu vào theo phương pháp khấu trừ thuế, không kê khai vào hồ sơ giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. 

Công ty TNHH AQ Pacific thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 212043.000.611 do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 15/1/2014, hoạt động theo loại hình công nghiệp chế xuất. Công ty được ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 5 ngày 19/11/2015 để chuyển đổi thành loại hình công nghiệp không chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài kể từ ngày 16/11/2015. Công ty đã đăng ký và được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh chấp thuận áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ kể từ 16/11/2015.

(T.H