Xử lý vướng mắc về thuế

Hỏi: Công ty tôi có mượn một lượng hàng hóa của đối tác nhưng đã không yêu cầu họ viết hóa đơn GTGT và ngược lại chúng tôi cũng không viết hóa đơn GTGT khi trả lại hàng (tổng lượng vay và trả là như nhau). Vậy cơ quan thuế sẽ xử phạt chúng tôi như thế nào trong trường hợp này?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Tại điểm 2.4, mục IV, phần B, Thông tư số 129/2008 của Bộ Tài chính có quy định hàng hóa dùng để trao đổi phải sử dụng hóa đơn GTGT. Vay mượn cũng được xếp vào diện trao đổi nên cần phải sử dụng hóa đơn GTGT. Vậy, với cả 2 trường hợp nêu trong thư hỏi, các bạn sẽ bị xử phạt hành chính theo hành vi không xuất hóa đơn. Mức phạt cụ thể cần thanm chiếu Nghị định số 51/2010, Thông tư số 153/2010, Thông tư số 61/2007 của Bộ Tài chính.

Các sai phạm trên, nếu là vi phạm lần đầu thì có thể được xem xét xếp vào diện vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ. Việc khai sai (theo kết luận của Thanh tra Cục thuế): Bình thường thì doanh nghiệp (DN) sẽ bị loại trừ khỏi chi phí, tính tăng thuế phải nộp và bị truy thu, bị phạt (phạt về trốn lậu hoặc phạt về khai sai tùy theo ngữ cảnh tương ứng với hành vi và phạt chậm nộp nếu số thuế cao hơn số DN đã khai).

Với trường hợp DN khai sai vì làm theo hướng dẫn bằng văn bản của Chi cục thuế thì có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ để Cục thuế không phạt về trốn lậu hoặc phạt do khai sai nhưng vẫn bị xử lý phạt chậm nộp vì thực tế Bạn đang chiếm dụng số thuế đang bị truy thu đó.

(eFinance)