Xử phạt hành vi khai sai thuế theo mức 20% hay 10%?

Hỏi: Chúng tôi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong tháng 6/2013 đã có các biên bản xác nhận số liệu, theo đúng quy định thì biên bản kiểm tra được ký trong tháng 6/2013. Nhưng ngày 03/7/2013 mới ký biên bản kiểm tra (đơn vị xin lùi thời gian ký biên bản kiểm tra). Việc xử phạt hành vi kê khai sai xử lý theo Nghị định 98 hay theo Khoản 32 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn có câu hỏi rất thú vị và quả thật là rất khó, Bộ Tài chính và Tổng cục thuế đang nghiên cứu ký điều này và hiện nay đang có rất nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nếu như chúng ta xuất phát từ bản chất, cốt lõi của pháp luật nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đạo lý, có nguyên tắc xử lý vấn đề khách quan, công tâm và hướng thiện thì sẽ có lời giải hợp lý, hợp lòng dân và đúng pháp luật.

Nguyên tắc chung trong xử lý các hành vi vi phạm hành chính (và cả hình sự) là sai phạm phát sinh thời điểm nào thì xử phạt theo quy định có hiệu lực pháp luật tại thời điểm đó. Nguyên tắc xử lý trong thời gian chuyển tiếp (giao thời) hoặc hồi tố của các văn bản là: Pháp luật mới có quy định nghĩa vụ nặng hơn thì không thể áp dụng nó cho các hành vi đã xảy ra trước đó và ngược lại.

Với các nguyên tắc trên và các thông tin bạn nêu trong thư hỏi, chúng tôi cho rằng rất nên xử phạt 10% theo quy định của Nghị định số 98/2007 thì sẽ hợp lý hơn. Điều này cũng hết sức phù hợp với đạo lý và thực tiễn bởi.

(eFinance)