Xuất hoá đơn, đòi tiền bên A về vật liệu nhập khẩu

Hỏi: Công ty chúng tôi là nhà thầu xây dựng công trình cho chủ đầu tư A. Khi nhập khẩu vật liệu để xây dựng công trình, thì tờ khai hải quan là do bên chủ đầu tư A đứng tên và đóng thuế nhập khẩu, thuế GTGT. Còn tiền vật liệu là do công ty chúng tôi thanh toán, sau đó công ty chúng tôi sẽ xuất hóa đơn cho chủ đầu tư thu lại tiền mua vật liệu ( không có thuế VAT ). Như vậy công ty chúng tôi có phạm luật không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 64/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoá đơn (trước đây là Thông tư số 153/2010) thì hoá đơn là một loại chứng từ sử dụng trong việc mua/bán hàng hoá, dịch vụ. Theo đó, doanh nghiệp (DN) của bạn là nhà thầu thì DN sẽ xuất hoá đơn đòi tiền bên A khi có khối lượng hoàn thành bàn giao. Ngược lại, bên A sẽ xuất hoá đơn cho DN khi có vật liệu cung cấp cho bên B.

Với trường hợp của bạn nêu trong thư hỏi thì tiền vật liệu nhập khẩu để xây dựng công trình do bên B trả tiền, cũng giống như B trả tiền cho trường hợp B mua vật liệu của nhà cung cấp, còn trách nhiệm xuất hoá đơn cho số vật liệu này phải là bên A. Hoá đơn này sẽ là căn cứ để B hạch toán chi phí, kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

B trả tiền theo trị giá hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan đang đứng tên bên A , và rồi B lại xuất hoá đơn cho A như bạn nêu trong thư hỏi là không đúng.

(eFinance)