Xuất hoá đơn GTGT bán bất động sản

Hỏi: Công ty kinh doanh ở lĩnh vực xây lắp điện và khách sạn. Trong năm 2010 công ty chúng tôi vì lý do thiếu vốn có nên có bán bất động sản với tổng giá trị đất và tài sản gắn liền trên đất là 10 tỷ đồng. Trong năm 2010 bên mua có thanh toán 2 tỷ đồng và chúng tôi đã xuất hóa đơn GTGT, sang năm 2011 bên bán có chuyển tiếp 3 tỷ đồng. Như vây, công ty có phải xuất hóa đơn không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo đúng quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì việc doanh nghiệp (DN) của bạn đồng ý bán bất động sản, bên mua đồng ý mua và 2 bên lập hợp đồng rồi đưa nhau ra công chứng thì các bạn phải lập hoá đơn GTGT, việc trả tiền từng lần là điều khoản thanh toán. Nếu sự tin tưởng thấp, trả đủ tiền mới giao hoá đơn để bên mua làm giấy tờ thì DN của bạn vẫn phải lập hoá đơn GTGT, kê khai thuế GTGT đầu ra để nộp ngân sách còn khi nào bên mua trả đủ tiền thì hoá đơn bản gốc liên 2 mới được giao cho đối tác.

Tuy nhiên, nếu như hợp đồng của bạn có quy định rõ xuất Hoá đơn theo từng lần giao tiền và lần giao này vẫn chưa đủ thì 2 bên cần thoả thuận lại có xuất phần 3 tỷ đồng hay không. Nếu không có thoả thuận khác mà vẫn theo hợp đồng ban đầu thì khi và chỉ khi giao đủ 8 tỷ đồng, DN của bạn mới giao hoá đơn cho đối tác.

(eFinance)