Xuất hoá đơn GTGT bán ô tô được tài trợ như thế nào?

Hỏi: Công ty ký hợp đồng bán xe ô tô cứu thương cho 1 đơn vị bên Hàn Quốc để viện trợ không hoàn lại cho Dự án Cung cấp TTBYT Bệnh Viên Đa Khoa Lào Cai. Chúng tôi nhập xe ở trong nước có hóa đơn GTGT. Nay chúng tôi đã bàn giao xe và hồ sơ xe cho Ban QLDA và xuất hóa đơn GTGT cho đơn vị bên Hàn Quốc. Đề nghị hướng dẫn về việc xuất hóa đơn GTGT cho lô xe ô tô này đúng quy định?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc bạn nêu trong thư hỏi đã được xử lý tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hoá đơn, theo đó các hoá đơn đối với hàng hoá uôj diện phải làm thủ tục đăng ký sở hữu, nộp lệ phí trước bạ (trong đó có mặt hàng ô tô) thì cần có thêm 01 liên nữa để phục vụ cho việc hạch toán tại đơn vị và lưu giữ tại cơ quan công an.

Do đó, bạn đọc vui lòng tìm đọc Thông tư nêu trên để thực hiện cho đúng.

Đối với những hoá đơn đã xuất (khi DN bán xe chưa biết quy định mới, chưa thêm liên hoá đơn) thì xử lý việc này có những cách sau đây:

1-    Cần copy liên 2 và liên 1, có đóng dấu của đơn vị bán để giao cho đơn vị mua và tờ khai nộp lệ phí trước bạ, chứng từ nộp tiền thuế (lưu tại đơn vị y tế Lào Cai).

2-    Đơn vị mua lại dùng xe mua đó để tặng/cho y tế Lào Cai theo chương trình viện trợ thì bên mua hàng đó cần có văn bản cho/tặng gửi đến y tế Lào Cai thì lúc đó cơ quan được tặng xe mới có thể đứng tên đăng ký sở hữu và cấp biển số lưu hành được.

(eFinance)