Xuất hóa đơn GTGT cho công ty trong khu phi thuế quan như thế nào?

Hỏi: Công ty tôi hoạt động bán hàng nội địa vào khu phi thuế quan. Chúng tôi xuất hóa đơn GTGT cho công ty trong khu phi thuế quan, do một lần xuất có nhiều mặt hàng nên công ty chúng tôi xuất nhiều hóa đơn. Xin hỏi với đặc thù công ty tôi nên làm thế nào?     

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trong trường hợp doanh nghiệp (DN) xuất hoá đơn cho người mua mà có nhiều loại hàng hoá dẫn đến thực tế là danh mục hàng hoá nhiều hơn số dòng trên hoá đơn in sẵn thì DN của bạn được quyền lựa chọn các lập hoá đơn theo quy định tại điều 17 Thông tư số 64/2013.

Quy định trên áp dụng đối với cả hàng hoá bán tại thị trường nội địa và bán hàng từ nội địa vào khu phi thuế quan. Bạn lưu ý rằng bán hàng vào khu phi thuế quan thì càng phải thực hiện đúng quy định trên vì trong số hàng hoá đó có loại được áp dụng thuế suất 0%.

Đặc biệt hơn, nếu DN của bạn có hoạt động bán hàng vào khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, thì ngoài việc thực hiện các lập hoá đơn như điều 17 Thông tư số 64/2013 cần chú ý thêm 2 việc:

Một là, nên chọn cách lập theo 2 hoá đơn, một cái dành cho những mặt hàng không được hoàn thuế (áp thuế 0%) và một cái cho những mặt hàng được hoàn thuế, trong mỗi cái thì thực hiện đúng nguyên tắc tại điều 17.

Hai là, chú ý làm đúng và đầy đủ thủ tục hải quan, thủ tục thanh toán tiền, đề phòng gặp rủi ro về thuế GTGT.

(eFinance)