Xuất hóa đơn GTGT khi khối lượng xây lắp hoàn thành được bàn giao

Hỏi: Tháng 10/2011, công ty có phát sinh nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn với chủ đầu tư. Nhưng tháng 3/2012, công ty mới xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư. Đến tháng 05/2013 cơ quan thuế kiểm tra căn cứ hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành và truy thu 10% thuế GTGT trên tổng giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành, truy thu thuế TNDN năm 2011. Vậy em xin hỏi như thế là đúng hay sai?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo thư bạn đọc thì tháng 10/2011 công ty đã có phát sinh nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn với chủ đầu tư. Do đó, lẽ ra công ty phải xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đầu ra, đồng thời hạch toán vào doanh thu để tính thuế TNDN của năm tài chính 2011.

Các bạn đang tự làm theo ý hiểu của mình và chủ đầu tư mà không xem kỹ quy định của pháp luật. Nay cơ quan thuế kiểm tra đã đưa số liệu nghiệm thu trên về kỳ tính thuế tháng 10/2011 và truy thu 10% thuế GTGT trên tổng giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành và truy thu thuế TNDN năm 2011 là đúng.

Để hiểu rõ tại sao công ty sai, bạn đọc vui lòng xem các quy định sau đây: Khoản 5, điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính. Điểm m, khoản 2, điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

(eFinance)