25 gương mặt tiêu biểu trên "bản đồ CNTT" ngành Tài chính

Bắt đầu với 8 cán bộ của Tổ nghiên cứu đề án tin học hóa ngành Tài chính, trải qua 25 năm hình thành và phát triển, hệ thống Tin học - Thống kê tài chính đã trở thành tổ chức thống nhất từ TW đến địa phương trong toàn ngành Tài chính với 3.685 cán bộ.

Hệ thống CNTT ngành Tài chính đã có nhiều thành tích trong công cuộc hiện đại hóa ngành Tài chính.Hệ thống CNTT ngành Tài chính đã có nhiều thành tích trong công cuộc hiện đại hóa ngành Tài chính.

Họ đã cùng sát cánh với đội ngũ cán bộ nghiệp vụ để triển khai ứng dụng CNTT bám sát, gắn chặt với sự phát triển, đổi mới của công tác quản lý tài chính, khẳng định quy mô phát triển rộng lớn và một tầm nhìn chiến lược hướng tới 1 nền tài chính điện tử hiện đại. Để tạo được sự đột phá, góp phần quan trọng tạo nên bước chuyển mình lịch sử trong tiến trình phát triển của ngành Tài chính Việt Nam phải nói đến những người tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa hệ thống CNTT. Những nhân vật có nhiều thành tích ấn tượng, ghi danh trên bản đồ CNTT ngành Tài chính.

25 gương mặt tiêu biểu trên

1/ Ông Phạm Văn Thuận, nguyên Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính

Ông là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển CNTT ngành Tài chính. Có lợi thế đã kinh qua nhiều vị trí trong ngành, hiểu rõ các nghiệp vụ của ngành, ông đã toàn tâm toàn ý với công việc, với những phương pháp thực thi hiệu quả, ý thức không ngừng tự học hỏi để bù đắp sự thiếu hụt kiến thức về CNTT ông đã thiết kế và xây dựng nên hệ thống CNTT đồ sộ, thống nhất, hiệu quả trong ngành Tài chính. Ông Phạm Văn Thuận được bình chọn là một trong 10 CIO tiêu biểu trong khối các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước năm 2005. 

25 gương mặt tiêu biểu trên

2/ Ông Nguyễn Trọng Dương, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính

Ông chủ trì nhiều dự án quan trọng của ngành Tài chính như Dự án Hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính; Ông được giao trọng trách Trưởng ban chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính ngân sách. Đặc biệt, ông là người đầu tiên đưa ra và chỉ đạo công tác triển khai phần mềm kế toán IMAS trong toàn ngành Tài chính. 

25 gương mặt tiêu biểu trên

3/ Ông Trần Nguyên Vũ, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính

Ông công tác tại ngành Tài chính từ năm 1995 và cũng là một trong những người đầu tiên tham gia đặt nền móng phát triển CNTT ngành Tài chính. Ông Trần Nguyên Vũ, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính đã thực hiện nhiều dự án về CNTT và an ninh hệ thống thông tin của Bộ, đảm bảo các hệ thống của Bộ và các hệ thống đơn vị sẵn sàng 24/7. Ông từng chủ trì nhóm dự án An toàn bảo mật hệ thống thông tin Tài chính đến 2012 và hệ thống CA ngành Tài chính. Ông đã tham gia soạn thảo nhiều Thông tư, Nghị định cấp nhà nước về an ninh thông tin của ngành. Ông cũng thực hiện nhiều công tác truyền thông về an ninh thông tin, làm báo cáo viên tại các hội thảo chuyên ngành. Năm 2006, ông Vũ đã chủ trì nhóm xây dựng Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Ông có kinh nghiệm triển khai kiến trúc bảo mật tổng thể tại Bộ Tài chính. Ông được vinh danh giải thưởng lãnh đạo an ninh thông tin tiêu biểu (CSO) năm 2010.

25 gương mặt tiêu biểu trên

4/ Ông Phạm Công Minh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính

Ông đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong Bộ và đến năm 2003 ông đã được điều động sang Cục Tin học và Thống kê tài chính. Trong 10 năm công tác tại Cục Tin học và Thống kê tài chính, ông là người tham gia và xây dựng hệ thống thống kê ngành Tài chính. Có thể kể đến như: Chủ trì xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính đến năm 2010 và Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin và dữ liệu thống kê tài chính đến năm 2015; Chủ trì tổ chức xây dựng và xuất bản các ấn phẩm của công tác Thống kê tài chính: Niên giám thống kê tài chính từ 2003 đến nay.

25 gương mặt tiêu biểu trên

5/ Ông Trần Mạnh Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục CNTT - Tổng cục Thuế

Là một trong những cán bộ cốt lõi của CNTT ngành Thuế, ông đã tham gia trực tiếp chỉ đạo các mục chi dự toán CNTT của ngành Thuế đảm bảo tiến độ. Xây dựng và trình phê duyệt dự toán ứng dụng CNTT hàng năm đảm bảo tiết kiệm chi Ngân sách nhà nước, thực hiện đúng, đủ kịp thời theo quy định. Chỉ đạo công tác đấu thầu CNTT ngành thuế đảm bảo đúng luật, đúng tiến độ. Được nhận rất nhiều Bằng khen của ngành, của Bộ. 

25 gương mặt tiêu biểu trên

6/ Bà Trương Thị Hải Đường, nguyên Cục trưởng Cục CNTT - Tổng cục Thuế

Bà đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục hoạch định chiến lược phát triển ứng dụng CNTT trong ngành Thuế và đã trực tiếp tổ chức triển khai thành công nhiều dự án CNTT lớn về quản lý thuế và cung cấp dịch vụ thuế tốt nhất cho người nộp thuế. Kết quả đến nay, ngành Thuế đã phát triển được một hệ thống ứng dụng đáp ứng được hầu hết các khâu quản lý thuế, góp phần tích cực vào việc nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Thuế, đặc biệt đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người nộp thuế thông qua các dự án kê khai thuế điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ về thuế. Kết quả ứng dụng CNTT thuế đã góp phần quan trọng giúp ngành Thuế thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch Chiến lược cải cách và hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế trong các giai đoạn qua.

Năm 2006, bà được nhận giải thưởng lãnh đạo CNTT tiêu biểu - CIO AWARDS.

25 gương mặt tiêu biểu trên

7/ Ông Lê Tuấn, nguyên Trưởng phòng Dịch vụ công và Nội dung số - Cục Tin học và Thống kê tài chính

Ông là người đã có 25 năm tham gia ngành Tin học Thống kê tài chính. Ông là một trong những người đặt nền móng cho CNTT Tài chính, tham gia phát triển Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính, tham gia xây dựng và thử nghiệm từ Web tĩnh sang công nghệ web động để góp phần đến ngày 28/08/2001 Trang Thông tin Điện tử Bộ Tài chính chính thức đưa lên mạng Internet.  Ông tham gia chủ trì nghiên cứu soạn thảo trình Bộ ký quyết định 1534/QĐ-BTC ngày 28/6/2013, phê duyệt định hướng phát triển Cổng Thông tin Điện tử ngành Tài chính đến năm 2020. Đây là căn cứ pháp lý cho đường hướng phát triển của Cổng Thông tin Điện tử ngành Tài chính trong giai đoạn tới.

25 gương mặt tiêu biểu trên

8/ Bà Ngô Thị Phi Nga, nguyên Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính

Bà là một trong những thành viên đầu tiên của Tổ tin học thuộc Văn phòng Bộ Tài chính, tiền thân của Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, có quá trình 24 năm gắn bó với Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Bà là người đẩy mạnh việc triển khai các ứng dụng kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, Chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA... xuống địa phương.

Bà được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì sự nghiệp 20 năm phát triển Tin học và Thống kê tài chính, Bằng khen của Hội Tin học Việt Nam.

25 gương mặt tiêu biểu trên

9/ Bà Vũ Ánh Hồng, nguyên Trưởng phòng Thống kê và Phân tích dự báo - Cục Tin học và Thống kê tài chính

Bà là người gắn bó từ những ngày đầu thành lập Tổ tin học thuộc Văn phòng Bộ Tài chính, nay là Cục Tin học và Thống kê tài chính. Bà là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho công tác Thống kê, là người đầu tiên phụ trách Phòng Thống kê. Cũng từ đây, cuốn Niên giám Thống kê tài chính, Báo cáo thường niên của Bộ Tài chính lần đầu tiên đã được ra đời. Bà cũng là người chủ trì xây dựng Hệ thống danh mục dùng chung toàn ngành Tài chính, đây là danh mục các bảng mã đầu tiên được dùng chung cho toàn ngành trong các ứng dụng CNTT... 

25 gương mặt tiêu biểu trên

10/ Ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính

Với 26 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động CNTT của ngành Tài chính, ông Đặng Đức Mai đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính về hoạt động triển khai ứng dụng CNTT-TT trong toàn ngành. Chính thức tiếp nhận vai trò Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính từ ngày 1/1/2006, ông Đặng Đức Mai đã thể hiện rõ những phẩm chất của một nhà lãnh đạo CNTT như có tư duy chiến lược và lập kế hoạch; am hiểu quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý Nhà nước; có kiến thức chuyên môn vững về công nghệ, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án lớn.

Ông đã trực tiếp chỉ đạo các dự án lớn của ngành Tài chính như: Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS); Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS)… Ông được nhận giải thưởng lãnh đạo CNTT tiêu biểu - CIO năm 2009.

25 gương mặt tiêu biểu trên

11/ Ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng giám đốc KBNN, nguyên Giám đốc Trung tâm Tin học và thống kê, KBNN.

Ông  là một trong những người gắn bó với CNTT ngành KBNN từ những ngày đầu non trẻ. Ông cùng tập thể cán bộ, công chức Cục CNTT trải qua nhiều giai đoạn phát triển, mà mỗi giai đoạn là một mốc đánh dấu chức năng, nhiệm vụ của đơn vị ngày một nhiều hơn. Năm 2009, ông vinh dự là người làm công tác tin học đầu tiên trong hệ thống KBNN được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc KBNN. Dù ở cương vị nào, ông cũng cống hiến hết mình vì công việc, luôn quan tâm, sát sao chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ CNTT trong toàn hệ thống KBNN, góp phần quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống KBNN.

25 gương mặt tiêu biểu trên

12/ Ông Nguyễn Công Bình - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nguyên Cục trưởng Cục CNTT - Thống kê Hải quan

Là một trong những người đầu tiên tham gia vào đội ngũ cán bộ tin học Hải quan. Trong hơn 10 năm gánh trọng trách là Cục trưởng Cục CNTT, ông đã cùng lực lượng CNTT và thống kê ngành Hải quan góp phần lớn vào những thành tựu trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam.

Đặc biệt là giai đoạn 2005 – 2009, với những thay đổi cơ bản về phương thức quản lý của ngành Hải quan với điểm nhấn là việc triển khai 02 hệ thống ứng dụng quản lý rủi ro và thông quan điện tử. Đặc biệt, hệ thống thông quan điện tử đã làm thay đổi căn bản hệ thống quản lý, hoạt động nghiệp vụ và tác phong làm việc trên phạm vi toàn ngành Hải quan, đồng thời, đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, giúp tiết kiệm tiền bạc, thời gian, giảm tiêu cực, sách nhiễu, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, góp phần đưa Hải quan Việt Nam tiến gần tới mục tiêu hiện đại hóa ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Năm 2007, ông đã vinh dự nhận Giải thưởng Lãnh đạo CNTT tiêu biểu quốc gia - CIO Awards.

25 gương mặt tiêu biểu trên

13/ Ông Võ Anh Trung, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính

Ông đã trực tiếp tham gia chỉ đạo và xây dựng một số quy định về quản lý CNTT của ngành, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của bộ phận CNTT của ngành Tài chính.

Ông có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xây dựng cơ chế, chính sách về CNTT, phát triển phần mềm, an ninh thông tin. Ông đã tham gia xây dựng dự thảo Quyết định 2699/QĐ-BTC về Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quản lý ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Định hướng đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính của ngành Tài chính đến 2020. 

25 gương mặt tiêu biểu trên

14/ Ông Bùi Thế Phương - Cục trưởng Cục CNTT, KBNN

Là lãnh đạo phụ trách đơn vị, ông chủ động phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài hệ thống KBNN đề xuất những cách làm, phương án mới trong tổ chức triển khai các dự án CNTT. Đặc biệt, không thể không nói đến những chỉ đạo quyết liệt của ông trong các dự án trọng điểm, đóng góp không nhỏ vào công cuộc hiện đại hóa hệ thống KBNN như: Đề án Hiện đại hoá hệ thống thông tin tin học KBNN đến 2020, Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của KBNN giai đoạn 2011 - 2015, Dự án An toàn bảo mật hệ thống thông tin KBNN, TABMIS, TCS…

25 gương mặt tiêu biểu trên

15/ Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Thuế

Ông là một trong những người đi tiên phong, đặt nền móng cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT ngành Thuế. Ở vị trí lãnh đạo, quản lý và điều hành các hoạt động về hệ thống hạ tầng CNTT toàn ngành Thuế, ông đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, áp dụng và triển khai các giải pháp an ninh, an toàn thông tin trong toàn ngành Thuế. Ông đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục hoạch định chiến lược phát triển ứng dụng CNTT trong ngành Thuế và đã trực tiếp tổ chức triển khai thành công nhiều dự án CNTT lớn về quản lý thuế và cung cấp dịch vụ thuế tốt nhất cho người nộp thuế.

25 gương mặt tiêu biểu trên

16/ Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan

Gắn bó với CNTT ngành Hải quan từ những ngày đầu thành lập và trong 10 năm trở lại đây, ngành Hải quan tập trung phát triển hải quan hiện đại trên nền tảng ứng dụng CNTT. Song song với việc triển khai TTHQĐT, ông đã cùng các đồng nghiệp từng bước tiến hành xây dựng Hệ thống VNACCS/VCIS. Đây là hệ thống có ý nghĩa to lớn, then chốt trong việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Hải quan tới năm 2020. Đặc biệt, hệ thống sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Điển hình là giúp rút ngắn thời gian thông quan.

25 gương mặt tiêu biểu trên

17/ Ông Đoàn Thanh Tùng - Cục Trưởng Cục CNTT, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ông đã xây dựng và triển khai Hệ thống giám sát thị trường chứng khoán (MSS) và Hệ thống công bố thông tin chứng khoán (IDS). Hệ thống MSS đi vào hoạt động chính thức đã trở thành công cụ hiệu quả trong công tác giám sát giao dịch chứng khoán, đồng thời xây dựng hệ thống báo cáo, cảnh báo sớm giúp UBCKNN ngăn chặn và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm và tăng cường bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Hệ thống IDS đang triển khai là công cụ hỗ trợ tích cực các công ty đại chúng thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin, đồng thời tăng cường khả năng quản lý, thống kê và giám sát thị trường của UBCKNN qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam.

25 gương mặt tiêu biểu trên

18/ Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục CNTT, KBNN

Ông là một trong những người đầu tiên gắn bó với CNTT ngành KBNN từ những ngày đầu thành lập. Phụ trách mảng đảm bảo kỹ thuật, ông đã có nhiều cống hiến đóng góp vào định hướng phát triển CNTT ngành KBNN và xây dựng, triển khai các định hướng đó thành hiện thực.

Ông đã vinh dự nhận giải thưởng CSO ASEAN AWARDS 2010.

25 gương mặt tiêu biểu trên

19/ Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục CNTT, KBNN

Gắn bó với CNTT KBNN từ năm 1996, ông đã chỉ đạo việc phát triển, triển khai và hỗ trợ nhiều chương trình, dự án ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong ngành. Đặc biệt, ông đã đóng góp lớn trong việc thúc đẩy thanh toán chuyển tiền điện tử trong hệ thống, phụ trách việc bàn giao, tiếp nhận, quản trị vận hành hệ thống TABMIS từ nhà thầu IBM/FPT. Đến nay Dự án đã hoàn thành, Bộ Tài chính và KBNN đã chính thức quản trị, vận hành và hỗ trợ hệ thống.

25 gương mặt tiêu biểu trên

20/ Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Cục trưởng Cục CNTT, KBNN

Gắn bó với CNTT KBNN từ năm 1993, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao qua nhiều năm, đảm bảo hạ tầng CNTT, quản trị hệ thống phục vụ các hoạt động nghiệp vụ KBNN.  Tham gia dự án TABMIS với vị trí Phó trưởng nhóm Giải pháp kỹ thuật. Ông tham gia nhiều dự án như: Dự án An toàn bảo mật, dự án Intranet...  

25 gương mặt tiêu biểu trên

21/ Ông Phan Sinh - Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan

Là một trong những cán bộ lãnh đạo CNTT và Thống kê Hải quan tiêu biểu, là người tham gia rất sớm vào công tác thống kê của ngành Hải quan. Ông là người xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển thống kê hải quan nhằm tăng cường vai trò, định hướng hoạt động của công tác Thống kê Hải quan đến năm 2010 và Tầm nhìn 2020. Tham gia trực tiếp vào các đề án hoàn thiện và phát triển thống kê Hải quan. Là một cá nhân có thành tích xuất sắc, được nhận nhiều danh hiệu thu đua của ngành, của Bộ…

25 gương mặt tiêu biểu trên

22/ Ông Nguyễn Trần Hiệu - Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan

Ông là một trong những chuyên gia tiêu biểu nhất trong lĩnh vực CNTT của ngành Hải quan. Ông đã thể hiện vai trò chỉ đạo trong quá trình triển khai các hệ thống cốt lõi của ngành Hải quan như: Quản lý rủi ro, thông tin tình báo, kiểm tra sau thông quan, kế toán thuế, giá tính thuế… Tiêu biểu là hai hệ thống thông quan điện tử và VNACCS/VCIS.

Kết quả thực hiện TTHQĐT chính là bước đột phá trong cải cách TTHQ, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan. TTHQĐT được triển khai trên toàn quốc cũng tạo tiền đề quan trọng để Hải quan Việt Nam tiếp nhận và triển khai thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.  

25 gương mặt tiêu biểu trên

23/ Nguyễn Thị Thuận - Phó Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Thuế

Với cương vị là Phó Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Thuế bà được phân công phụ trách việc xây dựng, phát triển và triển khai các chương trình phần mềm ứng dụng trên máy tính phục vụ công tác quản lý thuế của ngành, phụ trách công tác quản trị cơ sở dữ liệu ngành Thuế và phụ trách công tác quản lý dự án CNTT. Trong nhiều năm qua bà vừa là người trực tiếp tham gia làm, vừa chỉ đạo cán bộ xây dựng được các phần mềm ứng dụng lớn, quan trọng đang được triển khai rộng rãi trong toàn ngành Thuế.

25 gương mặt tiêu biểu trên

24/ Ông Nguyễn Công Nông, nguyên Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của vị Giám đốc đầu tiên - Nguyễn Công Nông, công tác ứng dụng CNTT ngành Hải quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi hàng loạt hệ thống CNTT được nghiên cứu, triển khai áp dụng vào tất cả các khâu trong qui trình nghiệp vụ hải quan, với quy mô toàn ngành và là công cụ hỗ trợ không thể thiếu đối với cán bộ hải quan.

Ông đã mất nhưng trong tâm trí những cán bộ CNTT ngành Hải quan đã từng được dìu dắt, chỉ bảo thì đây vẫn là vị lãnh đạo có tầm nhìn xa, sáng tạo và nhiệt tâm, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo của đơn vị.  

25 gương mặt tiêu biểu trên

25/ Ông Hà Mạnh Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm CNTT, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Ông là người tham gia đầu tiên với CNTT ngành Dự trữ. Ông tham gia xây dựng hệ thống tin học hóa cho ngành Dự trữ như xây dựng mạng LAN, đưa chương trình thư điện tử  vào ứng dụng trên diện rộng của Tổng cục Dự trữ. Tham gia xây dựng một số cơ sở dữ liệu dùng chung như kho dữ liệu về kho tàng, về thóc gạo, vật tư hàng hóa, về nhân sự, về hồ sơ công văn đi - đến… Năm 2002 ông vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(BBT eFinance)