KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu: Điểm sáng xây dựng văn minh công sở, hiện đại hoá nghiệp vụ

Trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định mục tiêu xây dựng cơ quan văn minh và hiện đại hoá các quy trình nghiệp vụ nhằm tăng cường cải cách hành chính để hướng tới những hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) ngày càng có hiệu quả hơn.

Giao dịch “một cửa” cũng nằm trong quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại bộ phận “giao dịch một cửa” KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh minh họa.
Giao dịch “một cửa” cũng nằm trong quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại bộ phận “giao dịch một cửa” KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh minh họa.

Chính vì vậy, đơn vị liên tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, các cấp chính quyền địa phương và KBNN ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân như: Giấy khen của Tổng Giám đốc KBNN; Bằng khen của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động các hạng Nhì, Ba của Chủ tịch nước.

Hiện đại hoá để tăng cường cải cách hành chính

Nhận thức rõ KBNN là đơn vị trực tiếp và thường xuyên giao dịch với các cơ quan, tổ chức và cá nhân, chính vì vậy, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu xác định cải cách thủ tục hành chính trong thu chi NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng là một yêu cầu bức thiết.

Và muốn thực hiện cải cách hành chính tốt thì không chỉ bỏ bớt các thủ tục rườm rà, không cần thiết, tránh việc gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng mà còn phải tăng cường ứng dụng CNTT để hiện đại hoá các quy trình quản lý thu chi  NSNN.

Nhằm tập trung các khoản thu NSNN nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và phân chia cho các cấp ngân sách đúng tỉ lệ theo quy định của Bộ Tài chính và của Hội đồng nhân dân các cấp, từ năm 2005, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thí điểm chương trình ứng dụng CNTT vào việc thu nộp thuế bằng tiền mặt và trao đổi dữ liệu thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Tài chính (Chương trình thu thuế trực tiếp) theo mô hình “Một cửa”.

Với quy trình này, toàn bộ giao dịch nộp thuế của khách hàng được thực hiện tại phòng kho quỹ. Cán bộ kiểm ngân thực hiện chức danh “Kế toán kiêm thủ quỹ”, vừa làm nhiệm vụ lập và in giấy nộp tiền mặt vào NSNN, đồng thời lập bảng kê phân loại tiền, thu tiền của khách hàng. Thực hiện quy trình này đòi hỏi trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác kiểm ngân phải nâng cao. Ngoài nhiệm vụ thu tiền, kiểm đếm tiền, phát hiện tiền thật, tiền giả, thì cán bộ kiểm ngân còn phải tìm hiểu thêm về một số nghiệp vụ liên quan đến công tác kế toán thu NSNN như: tài khoản kế toán, mã cơ quan thu, mã đơn vị hành chính, mục lục NSNN… mới đáp ứng được yêu cầu của việc lập giấy nộp tiền mặt vào NSNN từ chương trình đảm bảo được chính xác.

Để giảm thiểu thời gian luân chuyển chứng từ giữa bộ phận kế toán và bộ phận kho quỹ trong khâu đóng dấu “Kế toán KBNN” trước khi trả giấy nộp tiền cho khách hàng, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiến nghị và được KBNN cho phép sử dụng dấu “Điểm thu” do bộ phận Kho quỹ quản lý để xác nhận trên chứng từ giao dịch bằng tiền mặt khi nộp thuế vào NSNN. Như vậy thủ tục nộp thuế được thực hiện đơn giản, thuận tiện, giảm thời gian giao dịch cho người nộp thuế, để  thu NSNN bằng tiền mặt tại trụ sở Kho bạc và tại bộ phận một cửa liên thông của các huyện được thực hiện nhanh chóng. Số liệu thu NSNN hàng ngày được truyền tới cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính qua mạng trao đổi thông tin Thuế - Tài chính - Kho bạc, giúp cho công tác điều hành NSNN của chính quyền địa phương được kịp thời.

Ngoài ra, từ đầu năm 2009, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động xin phép KBNN và phối hợp cùng Công ty FPT nâng cấp ứng dụng chương trình thu thuế trực tiếp để triển khai chương trình Quản lý thu NSNN (TCS) theo yêu cầu của Thông tư 128/2008/TT- BTC, ứng dụng vào tất cả các hoạt động nghiệp vụ thu NSNN bằng tiền mặt, chuyển khoản và thu phạt vi phạm hành chính.            

Nhận thấy số lượng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh tương đối lớn, doanh số thu NSNN cao, công tác thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang được triển khai thực hiện rất triệt để. Sau khi được sự đồng ý của KBNN, đơn vị đã cùng với Cục thuế Tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại cùng địa bàn trên cơ sở ứng dụng Chương trình TCS.

Công tác triển khai phối hợp thu NSNN giữa KBNN - Thuế - ngânhàng thương mại tại địa phương đã thực hiện thành công, mang lại hiệu quả cao trong việc tập trung số thu NSNN, cũng như tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ với NSNN như: có thể nộp tiền mặt tại nhiều địa điểm khác nhau, hoặc nếu trích tài khoản mở tại NHTM để nộp thuế bằng chuyển khoản, người nộp thuế chỉ cần lập 1 liên bảng kê nộp thuế thay vì phải lập 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN.

Đây có thể xem là khâu đột phá trong cải cách hành chính tại đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống quản lý nhà nước nói chung và quản lý quỹ NSNN nói riêng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau khi có Quyết định số 1116/QĐ-KB ngày 24/8/2007 của KBNN về việc ban hành quy chế thực hiện một cửa trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan tham mưu xây dựng quy trình giao dịch một cửa tại đơn vị và chính thức thực hiện kể từ ngày 01/10/2007. Đây được xem là bước quan trọng trong công tác cải cách hành chính, đảm bảo sự minh bạch trong kiểm soát chi NSNN. Quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi NSNN tại KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu được niêm yết công khai cùng danh mục hồ sơ, thủ tục có liên quan, đảm bảo thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng quy trình, chế độ quy định.

Song song với thực hiện cơ chế “Một cửa” trong kiểm soát chi NSNN, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu còn thực hiện Quyết định số 2056 ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” tại UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Với số lượng biên chế của một KBNN huyện có hạn, nhưng Lãnh đạo KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo các KBNN huyện trực thuộc cử 01 công chức KBNN tham gia làm việc tại bộ phận này để thực hiện thu các khoản thuế liên quan đến lĩnh vực nhà đất. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thu thuế cũng được áp dụng tại bộ phận “Một cửa liên thông”. Chứng từ thu NSNN hàng ngày được cán bộ KBNN tại bộ phận một cửa liên thông lập và in từ chương trình quản lý thu NSNN, cuối ngày kết xuất về dữ liệu chung của KBNN huyện và hạch toán vào chương trình kế toán (KTKB). Vì vậy, số thu NSNN được hạch toán đầy đủ, kịp thời vào NSNN, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước.

Từ năm 2008, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động xây dựng và đưa vào triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị và các hoạt động nội vụ. Các quy trình nghiệp vụ được xây dựng thành một hệ thống quy trình đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra, loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng, đủ, theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian đúng hoặc sớm hơn qui định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân đến giao dịch. Các thủ tục liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ đều được niêm yết công khai và cập nhật thường xuyên tại nơi giao dịch. Từng cán bộ, công chức trong cơ quan đều nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phục vụ lợi ích xã hội, phục vụ lợi ích của nhân dân, và đồng thời là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính của Nhà nước. Thông qua phiếu góp ý, nhằm khảo sát và lấy ý kiến đóng góp của khách hàng đối với hoạt động của hệ thống, kết quả sự hài lòng của khách hàng đối với việc thực hiện các qui trình nghiệp vụ và chất lượng phục vụ tổ chức, công dân của KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá ở mức độ tốt trở lên, chiếm tỷ lệ trên 90%.

Trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, để triển khai có hiệu quả Chương trình quản lý thanh toán vốn đầu tư (ĐTKB-LAN), KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu chủ động xây dựng và triển khai thêm hai chương trình tiện ích gắn với chương trình này.

Ngoài ra, tại các phòng nghiệp vụ khác, công tác hiện đại hoá và ứng dụng công nghệ thông tin cũng được Lãnh đạo KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu quan tâm chỉ đạo triển khai. Nhiều chương trình ứng dụng do đơn vị tự xây dựng đã được sử dụng hàng ngày trong hoạt động tác nghiệp như Chương trình quản lý văn thư, cho phép cán bộ văn thư nhập công văn mới đi đến, thông báo chỉ đạo của lãnh đạo, đưa các văn bản gốc lên mạng bằng máy scan chuyển thành file văn bản. Các phòng và các KBNN trực thuộc tải về xem, tra cứu, tìm kiếm các văn bản, thông báo chỉ đạo trên chương trình và thực hiện in file văn bản để triển khai thực hiện kịp thời, có tác dụng rất lớn cho việc cập nhật thông tin, tiết kiệm chi phí photo, in ấn.

Cải cách hành chính thành công phải xây dựng cơ quan văn minh

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cải cách hành chính và hiện đại hoá quy trình nghiệp vụ, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu xác định: Con người luôn là yếu tố quyết định sự thành công, thắng lợi trong việc hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Mặc dù trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức  KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu tương đối cao và đồng đều (56%/tổng số cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên, 31%/tổng số cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và trung cấp), nhưng so với các yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý thì nhiệm vụ đặt ra là phải coi trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công chức. Việc đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ, các kiến thức về lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ... luôn là nhiệm vụ hàng đầu, trước mắt cũng như lâu dài.

Do đó, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử các cán bộ trong diện quy hoạch tham gia các lớp đại học để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, cử đi học các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh để mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước. Để triển khai thành công các ứng dụng tin học trong thực hiện các quy trình nghiệp vụ, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu luôn quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo về tin học. Đến nay, các cán bộ, công chức làm công tác nghiệp vụ chuyên môn đều có trình độ A về tin học trở lên và 100% cán bộ, công chức được đào tạo khoá học về mạng internet, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hiện đại hoá quy trình nghiệp vụ.

Có thể nói, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị đầu tiên trong hệ thống KBNN mở lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở và kỹ năng giao tiếp hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức các KBNN trên địa bàn Tỉnh. Đó là một biểu hiện rõ nét nhất trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính là: Nâng cao khả năng giao tiếp, cách ứng xử của cán bộ công chức khi thi hành nhiệm vụ nhằm tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, hiện đại.

Ngoài việc cử người tham dự các lớp học nói trên việc đào tạo tại chỗ còn thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tập huấn, thảo luận theo chuyên đề, hướng dẫn phổ biến các văn bản mới trong các buổi sinh hoạt hàng tuần, đưa thông tin trên Diễn đàn nội bộ ..., đã đem lại những hiệu quả rất thiết thực.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng được KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm đến mục tiêu chủ động phát triển nguồn nhân lực cho hiện tại và cho cả tương lai theo định hướng phát triển của hệ thống KBNN, nâng cao tính chuyên nghiệp và trình độ quản lý tiên tiến của đội ngũ cán bộ, công chức KBNN góp phần hiện đại hoá quy trình nghiệp vụ và tăng cường cải cách hành chính tại đơn vị.

Song song với việc đào tạo cho cán bộ, công chức, đơn vị cũng chú trọng việc xây dựng công sở văn minh. Trụ sở làm việc được sắp xếp khoa học, hợp lý để không chỉ thuận lợi cho công việc mà còn tạo sự thoải mái cho khách hàng, có tính toán đến các yếu tố phòng chống cháy nổ, lụt bão và dự kiến các phương án đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra. Quy chế nội bộ cơ quan quy định chi tiết trách nhiệm của từng phòng, từng đối tượng cán bộ, công chức. Trong những năm qua nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức đơn vị, KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu  luôn được coi là một trong những công sở hiện đại, văn minh và xanh - sạch - đẹp nhất trong Tỉnh.

(Kim Hoa)