Bộ Tài chính phát động 2 cuộc thi viết chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành

Với mục tiêu làm sáng tỏ thêm những mốc son trong chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính, khẳng định vai trò của ngành Tài chính đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh,… hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2015), Bộ Tài chính chính thức phát động hai cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” và “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”.

Bộ Tài chính phát động 2 cuộc thi viết chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành

Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính là những tác phẩm tập trung phản ánh những nội dung chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế chính sach về tài chính; Thành tựu và những đóng góp của ngành Tài chính phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong 70 năm qua; Những hoạt động tài chính tiêu biểu, những sự kiện nổi bật, những tấm gương điển hình trong lĩnh vực tài chính; Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia; những phát hiện đặc sắc về lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính; Những câu chuyện, ký ức sâu sắc về ngành Tài chính.  

Đối với cuộc thi Những kỷ niệm sâu sắc ngành Tài chính tập trung vào các ký ức, kỷ niệm sâu sắc về tài chính và hoạt động của Ngành, các nét đẹp, truyền thống văn hóa của ngành Tài chính và  người làm công tác tài chính, các sự kiện tài chính tiêu biểu đã, đang diễn ra của ngành Tài chính, những cải cách lớn gắn với hoạt động của ngành Tài chính, các đóng góp lớn, có ý nghĩa quan trọng của ngành Tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 1/2/2015 đến hết 31/3/2015 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi "Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính": Thời báo Tài chính Việt Nam, số 34 Tuệ Tĩnh, Hà Nội.

Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi "Những kỷ niệm sâu sắc viết về ngành Tài chính": Tạp chí Tài chính, số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(eFinance)