Cục thuế Bà Rịa Vũng Tàu: "Từng bước đi lên và khẳng định được chính mình"

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập từ tháng 10 năm 1991, cùng vào thời điểm thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Buổi đầu thành lập, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, song dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cùng với sự quan tâm sâu sát của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, tập thể công chức Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng tâm hiệp lực vượt khó vươn lên, từng bước bắt kịp yêu cầu đòi hỏi của Ngành trong thời kỳ mới.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Vượt nhiều thách thức

Là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu  có nhiều tiềm năng và lợi thế quan trọng về vị trí, đất đai, hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển các ngành kinh tế biển như: công nghiệp dầu khí, sản xuất điện, đạm, cảng biển, du lịch, khai thác và chế biến thủy hải sản. Tuy chỉ chiếm 0,6% diện tích và hơn 1% dân số cả nước, song tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạo ra 11% GDP và gần 27% tổng thu ngân sách cả nước. Nhìn nhận một cách khách quan, sự phát triển kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cả nước.

Để đảm đương nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, đồng thời để phù hợp với cơ chế quản lý theo các qui định của Luật Quản lý Thuế, cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được củng cố và hoàn thiện theo hướng tinh giản, hiệu quả. Hiện nay Cục Thuế được tổ chức thành 14 phòng chức năng với 08 Chi cục Thuế trực thuộc và 68 Đội thuế trực thuộc các Chi cục Thuế, bao gồm: 48 Đội tại văn phòng các Chi cục Thuế và 20 Đội thuế khu vực liên xã, phường, thị trấn, quản lý 82 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (51 xã, 24 phường, 07 thị trấn).

Từ số lượng công chức thuế ban đầu năm 1991 là 109 người, đến nay số công chức và người lao động hiện tại của Cục Thuế là: 579 người. Chịu trách nhiệm quản lý đối tượng nộp thuế, tính đến 31/12/2014: 281 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; 13 doanh nghiệp nhà nước; 8.034 doanh nghiệp tư nhân (bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân); 34.435 hộ kinh doanh và hơn 477.000 mã số thuế thu nhập cá nhân.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành hữu quan, sự vào cuộc của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với công tác thuế và sự nỗ lực phấn đấu, bền bỉ của tập thể đội ngũ công chức ngành Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, và một trong những thuận lợi quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của Cục Thuế đó là sự đồng thuận của người nộp thuế.

Tuy nhiên, Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Hiện nay, tình hình nợ thuế của doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt đối với các ngành kinh doanh bất động sản, xây dựng, chế biến hải sản xuất khẩu.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế đã  được đẩy mạnh, song nhiều doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ công này, chưa nắm bắt kịp thời thông tin về chính sách thuế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, một bộ phận không nhỏ người nộp thuế chưa có ý thức làm theo Luật, tuân thủ Luật một cách tự nguyện dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, tình hình thiếu hụt nhận sự kéo dài nhiều năm liền đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của đơn vị. Mặc dù trong năm 2014 Cục Thuế đã được sự quan tâm của Tổng cục Thuế trong việc tạm giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm đối với Cục Thuế, tuy nhiên so với khối lượng công việc được giao việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế vẫn chưa thực sự tương xứng.

Nỗ lực trong công tác thu ngân sách

Với truyền thống đoàn kết, nhất trí và tinh thần làm việc năng động sáng tạo, sẵn sàng vượt khó của tập thể công chức toàn ngành thuế Bà Rịa - Vũng Tàu, liên tục trong nhiều năm liền Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vượt khó vươn lên, trong bối cảnh và nhiều tình huống khó khăn phức tạp khác nhau, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Hội đồng nhân dân tỉnh giao phó, đóng góp ¼ tổng nguồn thu ngân sách Quốc gia và luôn ở trong tốp 3 đơn vị có số thu cao nhất nước. Thành công trong công tác thuế ở Bà Rịa - Vũng Tàu có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, chính trị và xã hội không riêng đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mà còn có tác động ảnh hưởng chung đối với cả nước.

Ý thức được trách nhiệm đó, trên chặng đường 24 năm qua cùng với quá trình xây dựng và phát triển, để bắt kịp sự phát triển của địa phương và của ngành Thuế cả nước. Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã “Từng bước đi lên và khẳng định được chính mình” đó còn là phương châm mà tập thể lãnh đạo và công chức ngành Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra và quyết tâm thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, và chính quyền địa phương tin tưởng giao cho. Đồng thời tập thể công chức Cục Thuế đã không ngừng nỗ lực lao động, đồng tâm nhất trí, cộng đồng trách nhiệm, với mong muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, gắn kết với việc xây dựng ngành Thuế, và xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, văn minh, hiện đại.

Trong những năm qua, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành Thuế cả nước nói chung và khu vực miền Nam nói riêng về công tác thu ngân sách, có vai trò quan trọng nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm hết sức nặng nề trong tổng nguồn thu ngân sách của cả nước. Liên tục trong nhiều năm, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Hội đồng nhân dân tỉnh giao phó. Điển hình tiêu biểu qua hơn 10 năm trở lại đây Cục Thuế đã luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với kết quả năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể:

Năm 2005 vượt dự toán (pháp lệnh) 49,87%; năm 2006 vượt dự toán 28,77%, năm 2007 vượt dự toán 11,45%, năm 2008 vượt dự toán 31,42%, năm 2009 vượt dự toán 3,25%, năm 2010 vượt dự toán 3,82%, năm 2011 vượt dự toán 29,62%, năm 2012 vượt dự toán 33,5%, năm 2013 vượt dự toán 2,2%, Năm 2014 vượt dự toán 7,3%.

Đặc biệt năm 2012, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lội ngược dòng để hoàn thành vượt mức dự toán so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao với kết quả thu là 108.741 tỷ đồng (vượt qua ngưỡng 100.000 tỷ đồng năm), đạt 133,5% dự toán pháp lệnh (DTPL), đạt 131,3% dự toán phấn đấu (DTPĐ) và bằng 116,2% so với cùng kỳ năm 2011; với thành tích đạt được, năm 2012 Bộ Tài chính đã tặng Bằng khen cho Cục Thuế do đã triển khai nhiều giải pháp khai thác nguồn thu có hiệu quả và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng ba.

Năm 2014 nhiệm vụ thu NSNN tuy không quá căng thẳng, song trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nên nhiệm vụ thu NSNN năm 2014 vẫn là một thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của tập thể ban lãnh đạo Cục Thuế cùng với sự quyết tâm, đồng lòng hợp sức của toàn thể công chức ngành thuế Bà Rịa-Vũng Tàu, kết quả nhiệm vụ thu NSNN năm 2014 đã được Cục Thuế hoàn thành xuất sắc, với tổng thu năm 2014 là 85.118,3 tỷ đồng, đạt 107,3% DTPL, đạt 106% DTPĐ và bằng 83,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Để đạt được kết quả liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao, tập thể công chức ngành Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đề ra và thực hiện nhiều biện pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như cải tiến các phương pháp, biện pháp quản lý hành thu. Cụ thể như sau:

Tập trung nghiên cứu, xác định đúng những mặt thuận lợi, khó khăn của từng thời kỳ, từng giai đoạn và xây dựng biện pháp tổ chức chỉ đạo phù hợp trên cơ sở  đề cao tinh thần trách mhiệm, bám sát các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, các sở ban ngành trên địa bàn. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, phối hợp với các ban ngành hữu quan và Hội đồng tư vấn thuế để nắm bắt thông tin về hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, qua đó thực hiện công tác điều tra, khảo sát, kết hợp tuyên truyền chính sách pháp luật và đề ra chương trình quản lý khai thác nguồn thu phù hợp nhất.

Tích cực chỉ đạo một cách sâu sát các đơn vị từ các Phòng, Chi cục đến các Đội thuế phường, xã bám sát địa bàn quản lý, nắm chắc các đối tượng nộp thuế, không để sót hộ, nắm sát doanh số, điều chỉnh mức thuế sát doanh số. Thực hiện công khai thuế, công khai doanh thu, tạo sự công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế của mọi công dân, khuyến khích tinh thần tự giác chấp hành tốt chính sách thuế của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ, vận động, giúp đỡ người nộp thuế tự giác tuân thủ pháp luật về thuế cũng được Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hết sức coi trọng và cũng có thể nói đây là mặt mạnh của Cục Thuế.

Luôn sáng tạo để đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận với các văn bản, nhất là các văn bản, chính sách thuế mới một cách thuận lợi và hiệu quả nhất, qua đó thực hiện tốt pháp luật thuế, hạn chế tối đa thất thu ngân sách nhà nước.

Hàng năm, tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc thực hiện lập kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thường xuyên, gồm các nội dung như: Tổ chức tập huấn cho NNT; tổ chức đối thoại với NNT; xây dựng và cung cấp tài liệu hỗ trợ NNT; Giải đáp vướng mắc về thuế; điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của NNT và các hỗ trợ khác như cung cấp dịch vụ phục vụ NNT (phần mềm kê khai, kê khai thuế điện tử...). Ngoài ra khi có những chính sách, văn bản pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung sẽ lập kế hoạch tuyên truyền theo yêu cầu tại từng thời điểm.

Qua quá trình nỗ lực phấn đấu, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước đi lên và tự khẳng định được chính mình. Tập thể đơn vị luôn hoàn thiện và đổi mới để phù hợp với nhu cầu phát triển chung của xã hội. Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tự hiểu được rằng “Thuế” vốn được coi là mạch máu của nền kinh tế, khi mạch máu khỏe mạnh người ta mới có thể kỳ vọng vào sức vươn, sức bật của cơ thể. Với đạo lý ấy và bằng sự lớn mạnh của mình, tập thể công chức Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn toàn để có thể tin tưởng sẽ trở thành một trong những mũi nhọn của Ngành Thuế cả nước và sẵn sàng vững bước đi lên sánh vai cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh giàu mạnh.

Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua và với truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi, ngành Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nguyện tiếp bước trong những năm tháng tiếp theo, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đề ra nhiều sáng kiến, cải tiến hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, đóng góp tích cực một phần công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu, xứng đáng với lòng tin của nhân dân, xứng đáng là tập thể tiêu biểu đi đầu trong toàn ngành Thuế Nhà nước.

(T.Hằng)