Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ Bộ Tài chính

Trong 2 ngày 16 và 17/7/2015, Đảng bộ Bộ Tài chính long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội tại phiên họp trù bị chiều ngày 16/7.Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội tại phiên họp trù bị chiều ngày 16/7.

Đây là sự kiện trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên của Bộ Tài chính.

Trong 2 ngày làm việc, Đại hội sẽ nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Bộ Tài chính có nhiều đổi mới, luôn xác định xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng chi bộ và đảng viên là vấn đề quan trọng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng được giữ vững.

Vai trò, vị thế của Đảng ủy cũng như các cấp ủy Đảng ngày càng được khẳng định. Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo các tổ chức Đảng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIII (2010-2015) đã đề ra.

(T.H)