Giai đoạn 1945 - 1954: Ra đời nền Tài chính độc lập

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đem đến kỷ nguyên mới: Độc lập - Tự do cho dân tộc Việt Nam.

Nhân dân Hà Nội mít tinh giành chính quyền ở Bắc Bộ Phủ tháng 8/1945.Nhân dân Hà Nội mít tinh giành chính quyền ở Bắc Bộ Phủ tháng 8/1945.

Trong buổi đầu dựng nước, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn thách thức: Ngân quỹ khánh kiệt, thù trong giặc ngoài. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng loạt biện pháp về tài chính đã được thực hiện như: Tuần lễ Vàng, Quỹ Độc lập, Phát hành công trái, trái phiếu... đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, góp phần to lớn giúp tài chính Nhà nước có thêm nguồn thu, bảo đảm yêu cầu xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, đấu tranh với sự xâm lược của kẻ thù.

 Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính

Giai đoạn 1945 - 1954: Ra đời nền Tài chính độc lập ảnh 1
Trụ sở đầu tiên của Bộ Tài chính (nay là trụ sở Bộ Ngoại giao) tại số 1 phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giai đoạn 1945 - 1954: Ra đời nền Tài chính độc lập ảnh 2
Ngày 2/9/1945, trên quảng trường Ba ĐÌnh, Chủ tịch Hồ Chính Minh đã long trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giai đoạn 1945 - 1954: Ra đời nền Tài chính độc lập ảnh 3
Lễ mít tinh mừng độc lập tại Nhà hát Lớn Hà Nội tháng 9/1945.

Giai đoạn 1945 - 1954: Ra đời nền Tài chính độc lập ảnh 4
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời sau phiên họp đầu tiên ngày 3/9/1945. (Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng - người thứ nhất, hàng trên cùng từ trái sang).

Giai đoạn 1945 - 1954: Ra đời nền Tài chính độc lập ảnh 5
Trích Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam DCCH ngày 28/8/1945. Đồng chí Phạm Văn Đồng được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên.

Giai đoạn 1945 - 1954: Ra đời nền Tài chính độc lập ảnh 6 Giai đoạn 1945 - 1954: Ra đời nền Tài chính độc lập ảnh 7Giai đoạn 1945 - 1954: Ra đời nền Tài chính độc lập ảnh 8
Sắc lệnh số 75 ban hành ngày 29/5/1946 quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý tài chính nhà nước tại địa phương.