Ngành Tài chính thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Từ cuối năm 2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngay từ những ngày đầu năm 2015, đợt thi đua đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của các đảng bộ, chi bộ.

Những thành công trong công tác điều hành tài chính - ngân sách, các chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà Nước ấn tượng, các cân đối lớn của nền kinh tế hiệu quả và an toàn do ngành Tài chính thực hiện trong năm 2015 sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho đợt thi đuNhững thành công trong công tác điều hành tài chính - ngân sách, các chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà Nước ấn tượng, các cân đối lớn của nền kinh tế hiệu quả và an toàn do ngành Tài chính thực hiện trong năm 2015 sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho đợt thi đu

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH giai đoạn 2011- 2015, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2015); 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 70 năm thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2015). Đặc biệt, 2015 cũng là năm cả nước sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào quý I-2016.

Để thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm

Thông qua Kế hoạch phát động đợt thi đua nói trên, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính đã yêu cầu các cấp ủy Đảng chỉ đạo quyết liệt việc phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn gắn với xây dựng Đảng, nhằm giúp toàn ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, nội dung thi đua được cụ thể hóa bằng 4 chỉ tiêu bao gồm:

Một là, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015; Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước được Quốc hội, Chính phủ giao; 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Hai là, 100% tổ chức Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực; 100% tổ chức Đảng, đảng viên không vi phạm điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm.

Ba là, phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chấp hành đúng qui định, chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bốn là, 100% tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính tham gia đăng ký đợt thi đua và phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đạt thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Có thể nói, đây sẽ là đợt thi đua cao điểm được triển khai rộng khắp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những ngày này, tinh thần của đợt thi đua nói trên đều đã được các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt và triển khai tích cực. Một số Đảng bộ lớn như ngành Thuế, ngành Hải quan, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức lễ phát động riêng, gắn với lễ ký kết giao ước thi đua của mỗi cơ quan, đơn vị.

(T.H)