Tất cả cho chiến thắng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II xác định tài chính là then chốt, thực hiện chính sách động viên và quản lý tài chính theo hướng “Tăng thu, giảm chi, thống nhất quản lý thu chi tài chính”, chuyển hẳn từ chính sách đóng góp theo tự nguyện sang đóng góp theo nghĩa vụ, phù hợp với khả năng thu nhập của từng người, từng hộ gia đình.

Nhân dân Tây Bắc cùng bộ đội thu hoạch lúa mùa trong thời kỳ kháng chiến.Nhân dân Tây Bắc cùng bộ đội thu hoạch lúa mùa trong thời kỳ kháng chiến.

Hàng loạt chính sách thuế mới như: thuế nông nghiệp, thuế công thương nghiệp, thuế hàng hóa, thuế xuất nhập khẩu, thuế tem… đã được ban hành theo nguyên tắc công bằng, hợp lý, khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cuộc sống và đóng góp cho kháng chiến.

Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, ngành Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp tình thế quan trọng: vay trước thuế bằng thóc, đẩy mạnh huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân bằng cả sức người, sức của.

 Chuyên mục này được thực hiện với sự phối hợp của
Phòng Báo chí - Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Tài chính
  

Tất cả cho chiến thắng ảnh 1

Đồng bào Nam Bộ nộp thuế phục vụ kháng chiến.

Tất cả cho chiến thắng ảnh 2

Điều lệ Thuế nông nghiệp – Bộ Tài chính đệ trình lên Chủ tịch Hồ Chí Minh có bút tích của Bác.

Tất cả cho chiến thắng ảnh 3

Sắc lệnh số 13 – Ban hành Điều lệ Thuế nông nghiệp.

Tất cả cho chiến thắng ảnh 4

Nhân dân nô nức góp của, góp công dồn sức cho kháng chiến. Tranh minh họa của Họa sỹ Văn Thơ.

Tất cả cho chiến thắng ảnh 5

Bản kế hoạch tạm vay thóc vào thuế nông nghiệp năm 1951.

Tất cả cho chiến thắng ảnh 6

Nhờ biết huy động sức dân, Chính phủ đã tập trung được một lượng lớn lương thực, thực phẩm chi viện hiệu quả, kịp thời cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tất cả cho chiến thắng ảnh 7

Ngày 7/5/1954, cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, đánh dấu mốc son chói lọi trong trang sử chống ngoại xâm của dân tộc, đồng thời cũng ghi nhận những đóng góp lớn lao của các cán bộ kinh tế - tài chính – những chiến sỹ ở hậu phương, nỗ lực vượt mọi khó khăn, làm cho mặt trận kinh tế - tài chính cũng thắng lợi như mặt trận quân sự.