Các mẫu phiếu ICT Index ngành Tài chính năm 2009

Năm 2009, Cục Tin học & Thống kê tài chính triển khai xây dựng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT ngành Tài chính (ICT Index in Finance 2009) nhằm phục vụ nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT-TT, quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng CNTT-TT.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

ICT Index của ngành Tài chính sẽ là cơ sở định kỳ đánh giá thực trạng và góp phần đề xuất những giải pháp cần thiết nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong toàn ngành Tài chính.

Bạn đọc có thể tải các mẫu phiếu điều tra theo các file dưới đây:

1. Dành cho các Sở Tài chính:

- Phieu dieu tra So.doc

- Phu luc danh cho So.doc

2. Dành cho cấp Trung ương:

- Phieu dieu tra cap Trung uong.doc

- Phu luc cap Trung uong.doc

3. Dành cho cấp Cục, tỉnh, thành phố:

- Phieu dieu tra cap tinh.doc

- Phu luc cap tinh thanh pho.doc

(BBT eFinance)