Hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index

Nhằm hỗ trợ việc thu thập thông tin về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT và phục vụ công tác tổng hợp thông tin, tính toán chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT (ICT Index) ngành Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp cùng Công ty CMC thực hiện “xây dựng phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index”.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index

Hiện tại, số liệu phiếu điều tra về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT năm 2013 của các đơn vị gửi về Cục Tin học và Thống kê tài chính đã được Cục nhập vào phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index.

Cục Tin học và Thống kê tài chính xin gửi tài liệu “Hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index” tới Quý đơn vị để Quý đơn vị phối hợp thực hiện rà soát lại số liệu phiếu điều tra về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT của đơn vị mình (tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi kèm dưới đây).

Đề nghị Quý đơn vị gửi ý kiến phản hồi về việc rà soát cũng như các ý kiến góp ý về phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index về Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 27/09/2013.

Mọi thông tin hỗ trợ về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm xin liên hệ: Chị Hoàng Minh Hiền, cán bộ Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính. Điện thoại: 22202828 (số máy lẻ: 2026). Email: hoangminhhien@mof.gov.vn.

>> Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index

(BBT eFinance)