Khởi động ICT Index ngành Tài chính năm 2010

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Tin học & Thống kê tài chính tiếp tục triển khai xây dựng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT ngành Tài chính năm 2010 (ICT Index in Finance 2010) nhằm phục vụ nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT-TT, quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng CNTT-TT và công tác thống kê - dự báo, hướng tới xây dựng nền Tài chính điện tử.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cục Tin học và Thống kê tài chính giao nhiệm vụ cho Tạp chí Tài chính điện tử làm đầu mối thực hiện việc thu thập số liệu cũng như ý kiến đóng góp từ các hệ thống.

ICT Index của ngành Tài chính sẽ là cơ sở định kỳ đánh giá thực trạng và góp phần đề xuất những giải pháp cần thiết nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong toàn ngành Tài chính.

Bạn đọc có thể tải các mẫu phiếu điều tra theo các file dưới đây:

1. Dành cho cấp Trung ương:

- Phieu dieu tra cap Trung uong.doc

- Phu luc cap Trung uong.doc

2. Dành cho cấp tỉnh - thành phố:

- Phieu dieu tra cap tinh - thanh pho.doc

- Phu luc cap tinh - thanh pho.doc

3. Dành cho các Sở Tài chính:

- Phieu dieu tra cac So Tai chinh.doc

- Phu luc cac So Tai chinh.doc

4. Dành cho các Phòng Tài chính:

- Phieu dieu tra cac Phong Tai chinh - Ke hoach.doc

- Phu luc cac Phong Tai chinh.doc

5. Dành cho các tổ chức sự nghiệp:

- Phieu dieu tra to chuc su nghiep.doc

- Phu luc cac to chuc su nghiep.doc

(BBT eFinance)