Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2015

Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT và thống kê trong toàn ngành Tài chính. Một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Cục Tin học và Thống kê tài chính là tập hợp các số liệu báo cáo tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính về hiện trạng ứng dụng CNTT để làm cơ sở phân tích đánh giá, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, định hướng trong công tác triển khai ứng dụng CNTT toàn ngành; thể chế hóa các văn bản; thẩm định kiểm tra giám sát; quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng CNTT và công tác thống kê - dự báo trong ngành Tài chính.
Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2015

Tuy nhiên, sự phát triển với quy mô ngày càng sâu rộng, mức độ phức tạp ngày càng cao của các ứng dụng CNTT - truyền thông vào các hoạt động nghiệp vụ tài chính nên đòi hỏi phải có được công cụ khoa học, kết xuất ra được những số liệu xác thực, phân tích đánh giá nhiều chiều và khoa học. Và một trong những công cụ đánh giá, phân tích hoạt động ứng dụng CNTT-TT đáp ứng nhu cầu kể trên đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam sử dụng để đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng về ứng dụng và phát triển CNTT-TT tại Việt Nam là bộ Chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT (Vietnam ICT Index).

Thấy rõ mức độ cấp thiết và quan trọng của ICT Index, kể từ năm 2008, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã trình Lãnh đạo Bộ Tài chính và giao cho Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) xây dựng ICT Index hàng năm của ngành Tài chính và công bố kết quả xếp hạng trên Website http://efinance.vn (hoặc http://taichinhdientu.vn), đồng thời phục vụ trực tiếp việc cung cấp số liệu hàng năm để xây dựng ICT Index của Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam thực hiện.

Năm 2015, là năm thứ 7 liên tiếp tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính năm 2015 (gọi tắt là ICT Index in Finance 2015).

ICT Index ngành Tài chính giúp các đơn vị thuộc hệ thống ngành Tài chính xác định được vị trí “hiện đang ở đâu” cho bản thân mình, qua đó có thể định hướng chiến lược phát triển CNTT - TT một cách hiệu quả hơn. 

ICT Index ngành Tài chính 2015 được xây dựng hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng.  

ICT Index ngành Tài chính 2015 được khảo sát trên 5 nhóm với 283 đối tượng gồm:   

1/ Nhóm các cơ quan Trung ương của các hệ thống: 6 đối tượng.

2/ Nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực): 244 đối tượng.

3/ Nhóm các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính: 19 đối tượng.

4/ Nhóm các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính: 10 đối tượng.

5/ Nhóm các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính: 4 đối tượng. 

(Nhóm 1 và 2 tham gia tính toán và xếp hạng, dữ liệu của 3 nhóm còn lại phục vụ công tác quản lý CNTT) 

Với 68 chỉ tiêu, ICT Index ngành Tài chính 2015 tập trung vào các lĩnh vực sau:  

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT (9 chỉ tiêu).

- Ứng dụng CNTT (23 chỉ tiêu).

- Nhân lực CNTT (16 chỉ tiêu).

- Đầu tư cho CNTT (13 chỉ tiêu).

- Môi trường tổ chức - chính sách (7 chỉ tiêu). 

Trên cơ sở các số liệu thu thập được từ các nguồn tin cậy để phục vụ cho việc tính toán ICT Index ngành Tài chính 2015, chúng tôi đã rút ra được một vài số liệu phản ánh thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT ở các đơn vị thuộc ngành Tài chính từ trung ương tới địa phương. Thông qua các con số này, có thể đánh giá được phần nào thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc ngành Tài chính. 

Dưới đây là danh sách các đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng ICT Index ngành Tài chính năm 2015: 

Khối Trung ương: 

Dẫn đầu khối Trung ương là Tổng cục Hải quan, tiếp theo là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xếp thứ Hai và Cơ quan Bộ Tài chính xếp thứ Ba. 

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2015 ảnh 1
Dẫn đầu khối Trung ương là Tổng cục Hải quan.

Khối địa phương: 

Sở Tài chính tỉnh, thành phố: 

Năm 2015, Sở Tài chính thành phố Hà Nội lại tiếp tục về Nhất; vị trí thứ Hai thuộc về Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; vị trí thứ Ba thuộc về Sở Tài chính tỉnh Hà Giang. 

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2015 ảnh 2
Năm 2015, Sở Tài chính thành phố Hà Nội lại tiếp tục về Nhất.

Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố: 

Năm 2015, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang tiếp tục dẫn đầu; tiếp đó vị trí thứ Hai thuộc về Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang và vị trí thứ Ba thuộc về Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang.

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2015 ảnh 3
Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang tiếp tục dẫn đầu.

Cục Thuế tỉnh, thành phố: 

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang từ vị trí thứ Bảy năm 2014 và năm 2015 đã vươn lên vị trí thứ Nhất; vị trí thứ Hai thuộc về Cục Thuế tỉnh Phú Thọ và vị trí thứ Ba thuộc về Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2015 ảnh 4
Cục Thuế tỉnh Bắc Giang từ vị trí thứ Bảy năm 2014 và năm 2015
đã vươn lên vị trí thứ Nhất.

Cục Hải quan:

Năm 2015, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xếp vị trí thứ Nhất; vị trí thứ Hai thuộc về Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và vị trí thứ Ba thuộc về Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2015 ảnh 5
Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xếp vị trí thứ Nhất.

 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực:  

Năm 2015, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc xếp thứ Nhất trong bảng xếp hạng; vị trí thứ Hai thuộc về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc và vị trí thứ Ba thuộc về Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

Những đơn vị đứng đầu ICT Index ngành Tài chính 2015 ảnh 6
Năm 2015, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc xếp thứ Nhất trong bảng xếp hạng.

>> Xem chi tiết xếp hạng tại đây.

>> Phương pháp tính toán các chỉ số ICT Index ngành Tài chính 2015.

(Ban Biên tập eFinance)