Xây dựng ICT Index ngành Tài chính năm 2013

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính tiếp tục triển khai xây dựng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT ngành Tài chính năm 2013 (ICT Index in Finance 2013) nhằm phục vụ nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT-TT, quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng CNTT-TT và công tác thống kê - dự báo, hướng tới xây dựng nền Tài chính điện tử.

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Đặng Đức Mai trao giải ICT Index ngành Tài chính 2012 cho các hệ thống cấp Trung ương. Ảnh: Chí Thanh.Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Đặng Đức Mai trao giải ICT Index ngành Tài chính 2012 cho các hệ thống cấp Trung ương. Ảnh: Chí Thanh.

Đây là năm thứ 5, ICT Index của ngành Tài chính là cơ sở định kỳ đánh giá thực trạng và góp phần đề xuất những giải pháp cần thiết thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT trong toàn ngành Tài chính, đồng thời là cơ sở dữ liệu thống nhất về các chỉ tiêu ứng dụng CNTT-TT hàng năm trong toàn ngành Tài chính.

Với ý nghĩa đó, đề nghị các đơn vị tham gia khảo sát cung cấp đầy đủ và chính xác các số liệu theo mẫu Phiếu thu thập số liệu gửi kèm dưới đây.

Sau khi thu thập số liệu, Báo cáo xếp hạng ICT Index ngành Tài chính được công bố công khai tại Tuần lễ Tin học Việt Nam (Vietnam ICT week) do Hội Tin học Việt Nam tổ chức hàng năm dưới sự bảo trợ của Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT và Bộ Thông tin & Truyền thông. Đồng thời được đăng tải trên Website của Tài chính điện tử - eFinance.

Các Mẫu phiếu điều tra ICT Index ngành Tài chính 2013 có thể tải về:

1. Phiếu điều tra cơ quan Bộ Tài chính, các Tổng cục, KBNN trung ương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Phụ lục cho cơ quan Bộ Tài chính, các Tổng cục, KBNN trung ương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2. Phiếu điều tra Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cục Thuế, KBNN địa phương, Cục Dự trữ

- Phụ lục cho Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cục Thuế, KBNN địa phương, Cục Dự trữ

3. Phiếu điều tra các Vụ - Cục thuộc Bộ Tài chính

- Phụ lục cho Vụ - Cục thuộc Bộ Tài chính

4. Phiếu điều tra các Tổ chức sự nghiệp

- Phụ lục cho Tổ chức sự nghiệp

5. Phiếu điều tra các doanh nghiệp

- Phụ lục cho doanh nghiệp

Sau khi điền đầy đủ thông tin, xin gửi Phiếu điều tra hoàn thiện (có chữ ký và đóng dấu của Lãnh đạo đơn vị) về địa chỉ: Cục Tin học và Thống kê tài chính, Phòng 2.19 - Tòa nhà Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Và gửi bản mềm về địa chỉ email: nguyenkimhoa@mof.gov.vn hoặc tranngochoa@mof.gov.vn trước ngày 18/7/2013.

Các thông tin liên quan xin liên hệ: Cục Tin học và Thống kê tài chính:

* Cô Nguyễn Kim Hoa: Điện thoại: 04-2220 2828/ máy lẻ 2069; Fax: 04-2220 8091; Mobile: 091 217 3379; email: nguyenkimhoa@mof.gov.vn;

* Hoặc cô Trần Ngọc Hoa, Điện thoại: 04-2220 2828/ máy lẻ 2018; Mobile: 098 326 1885, email: tranngochoa@mof.gov.vn.

(BBT eFinance)