Hỏi - đáp về số điện thoại hỗ trợ khách hàng của VNPT

VNPT giới thiệu tổng đài 1800 1166 - tổng đài bán hàng trên toàn quốc và tổng đài hỗ trợ các dịch vụ viễn thông khác

1. Hỗ trợ, tư vấn sử dụng dịch vụ, bán hàng tại nhà, hỗ trợ sửa chữa MegaVNN, điện thoại cố định, đăng ký các dịch vụ cộng thêm VAS tự động ..., đăng ký lấy lại mật khẩu đăng nhập Portal VNPT Hà Nội.

2. Tra cứu tiến độ thực hiện yêu cầu sử dụng dịch vụ Viễn thông của bạn: 

3. Tra cứu danh bạ điện thoại cố định Hà Nội:

4. Báo hỏng điện thoại cố định

5. Hỗ trợ giải đáp về dịch vụ MegaVNN

6. Điện thoại hỗ trợ KH sử dụng Vinaphone

7. Điện thoại hỗ trợ hỏi đáp dịch vụ MyTV

8. SMS tới (04) 800126: reset GPhone; Báo hỏng điện thoại cố định; Báo hỏng ADSL; Lấy lại mật khẩu đăng nhập Portal; Đăng ký/ hủy hình thức thanh toán tại địa chỉ khách hàng.

9. SMS tới (04) 800126: Đăng ký/ hủy hình thức thanh toán tại địa chỉ khách hàng.

10. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

11. Hướng dẫn thanh toán cước ONLINE

(Theo VNPT cung cấp)