Zero Data Loss Recovery Appliance: Giải pháp đột phá trong bảo vệ dữ liệu

(eFinance Online) -Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’sZero Data Loss Recovery Appliance là 1 giải pháp bảo vệ dữ liệu có tính đột phá về công nghệ, tích hợp chặt chẽ với cơ sở dữ liệu Oracle để giải quyết trực diện và toàn diện các yêu cầu. 
Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance: Delta Push và Delta StoreThiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance: Delta Push và Delta Store

Hiện nay đa số các giải pháp bảo vệ dữ liệu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu bảo vệ các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ tối quan trọng của các tổ chức người dùng. Các giải pháp phổ dụng không chuyên biệt hiện nay có thể vẫn mất đến cả ngày làm việc để có thể phục hồi cơ sở dữ liệu, áp đặt khối lượng tải cực nặng lên trên các máy chủ tính toán ở môi trường vận hành thực – production trong suốt quá trình sao lưu nhưng vẫn không đảm bảo được cấp độ có thể phục hồi cơ sở dữ liệu theo yêu cầu và không thể mở rộng để đáp ứng được nhu cầu khối lượng tải ứng dụng không ngừng gia tăng của cơ sở dữ liệu. Về cơ bản thì các giải pháp hiện nay chỉ đang đối xử với cơ sở dữ liệu như là tập hợp các tập tin rời rạc để sao chép chứ không phải là hệ thống giao dịch với yêu cầu cụ thể là phải đảm bảo được tính toàn vẹn của dữ liệu mà không làm suy hao hiệu năng của hệ thống.

Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance là 1 giải pháp bảo vệ dữ liệu có tính đột phá về công nghệ, tích hợp chặt chẽ với cơ sở dữ liệu Oracle để giải quyết trực diện và toàn diện các yêu cầu.

Thiết bị sao lưu, phục hồi chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu 

Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng – Oracle’sZero Data Loss Recovery Appliance là hệ thống đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt cho mục đích bảo vệ cơ sở dữ liệu. Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng – Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance cung cấp cơ chế bảo vệ liên tục cho các cơ sở dữ liệu quan trọng trong khi vẫn có thể chuyển tải - offloading toàn bộ công việc xử lý sao lưu ra khỏi máy chủ tính toán ở môi trường vận hành thực để giảm thiểu chi phí quản trị vận hành. Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance có thể được mở rộng tới những quy mô cực lớn, cho phép 1 thiết bị chuyên dụng duy nhất có thể xử lý, đáp ứng được các yêu cầu cần bảo vệ dữ liệu của hàng ngàn cơ sở dữ liệu.

Zero Data Loss Recovery Appliance: Giải pháp đột phá trong bảo vệ dữ liệu  ảnh 1 Kiến trúc tổng quan của Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance

 

Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng – Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance được tích hợp chặt chẽ với các tính năng phục hồi dữ liệu chuyên biệt mới của cơ sở dữ liệu Oracle và công cụ sao lưu Recovery Manager (RMAN) để cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu trong khi có thể không làm suy hao hiệu năng của hệ thống mà không phải bất kỳ giải pháp bảo vệ dữ liệu khác cũng có thể thực hiện được.

Loại bỏ rủi ro mất mát dữ liệu

Mục tiêu chính khi thiết kế Thiết bị sao lưu, phục hồi dữ liệu chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu Oracle - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance là để loại bỏ rủi ro mất mát dữ liệu của các cơ sở dữ liệu tối quan trọng mà vẫn còn có thể tiếp tục tái sử dụng các giải pháp bảo vệ dữ liệu đang hiện có.

Trong đó, đặc biệt, Thiết bị sao lưu, phục hồi chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu Oracle –Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance có thể nhận biết và hiểu được các định dạng của các khối dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Oracle khi mà chúng là các sản phẩm của cùng 1 nhà sản xuất, cho phép xác thực sự toàn vẹn của dữ liệu ở mức độ rất sâu. Tất cả các dữ liệu được sao lưu và các khối dữ liệu được phục hồi lại sẽ được xác thực sự toàn vẹn của dữ liệu 1 cách tự động ngay khi được Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance tiếp nhận cũng như khi dữ liệu được sao chép vào băng từ và khi dữ liệu được nhân bản. Ngoài ra, các khối dữ liệu được sao lưu cho dự phòng cũng được định kỳ xác thực sự toàn vẹn của các khối dữ liệu trên các ổ đĩa để đảm bảo rằng các hoạt động phục hồi dữ liệu sẽ luôn là khôi phục các dữ liệu hợp lệ - đây cũng là 1 điểm khác biệt độc đáo, duy nhất chỉ có trên Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance do được tích hợp sâu sắc với cơ sở dữ liệu của Oracle. Nếu dữ liệu bị hư hỏng được phát hiện trong quá trình xác thực, phần mềm lưu trữ cơ bản của Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance cho phép có thể tự động đọc dữ liệu từ các khối dữ liệu chưa bị hư hỏng từ 1 bản sao dữ liệu ánh xạ - mirror và ngay lập tức sửa chữa các khối dữ liệu bị hư hỏng. Ngoài ra, các phần mềm lưu trữ cơ bản của Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance còn định kỳ thực hiện việc kiểm tra các ổ đĩa cứng. Những khu vực lưu trữ bị tổn thương – bad sector được phát hiện sẽ được sửa chữa ngay lập tức khi được phục hồi từ 1 bản sao ánh xạ - mirror khác

Mục tiêu thứ 2 khi thiết kế Thiết bị sao lưu, phục hồi dữ liệu chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu Oracle - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance là giảm thiểu quá trình xử lý liên quan đến hoạt động sao lưu trên các cơ sở dữ liệu trên các hệ thống trong môi trường vận hành thực - production tới mức tối thiểu khi chỉ truyền tải các dữ liệu thay đổi mà thôi. Khi mà quá trình xử lý liên quan đến hoạt động sao lưu không cần thiết đã được loại bỏ thì các hệ thống trong môi trường vận hành thực – production lúc này đã có thể tập trung vào các mục tiêu chính là phục vụ, đáp ứng các khối lượng tải ứng dụng nghiệp vụ tối quan trọng của tổ chức người dùng.                                                                          

Thiết bị sao lưu, phục hồi chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu Oracle – Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance thực hiện kiến trúc sao lưu gia tăng – vĩnh viễn - Incremental-Forever Backup Architecture để giảm thiểu tác động vào hệ thống trong môi trường vận hành thực - production. Kiến trúc này được dựa trên 2 công nghệ tiên tiến: Delta Push và Delta Store.

Bảo vệ cơ sở dữ liệu như 1 dịch vụ trên quy mô của giải pháp điện toán đám mây

Mục tiêu thứ 3 khi thiết kế Thiết bị sao lưu, phục hồi dữ liệu chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu Oracle - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance là có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ sở dữ liệu như 1 dịch vụ trên giải pháp điện toán đám mây cho từ hàng chục đến hàng ngàn cơ sở dữ liệu trong các trung tâm dữ liệu. Với 1 số công nghệ ưu việt độc đáo được sử dụng đã cho phép Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance có thể thực hiện được điều này.

Thiết bị sao lưu, phục hồi dữ liệu chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu Oracle - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance đưa ra các khái niệm mới về chính sách bảo vệ cơ sở dữ liệu và xác định các mục tiêu phục hồi cơ sở dữ liệu mà sẽ được thực thi cho từng cơ sở dữ liệu trên chính thiết bị và trên thiết bị lưu trữ băng từ. Sử dụng các chính sách bảo vệ, các cơ sở dữ liệu có thể dễ dàng được phân nhóm theo các cấp độ dịch vụ phục hồi. Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance định nghĩa trước các chính sách dịch vụ được tùy chỉnh bao gồm các cấp độ dịch vụ "Bạch kim - Platinum", "Vàng - Gold", "Bạc - Silve" và "Đồng - Bronze " để hỗ trợ các cấp độ thỏa thuận dịch vụ khác nhau. Ví dụ, việc quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu của chính sách dịch vụ cấp độ "Vàng - Gold" có mục tiêu phục hồi dữ liệu của 35 ngày được lưu trữ trên Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance cục bộ và phục hồi dữ liệu của 90 ngày được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ thư viện băng từ, trong khi việc quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu của chính sách dịch vụ cấp độ "Bạc - Silve"  có mục tiêu chỉ phục hồi dữ liệu của 10 ngày được lưu trữ trên Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance cục bộ và phục hồi dữ liệu của 30 ngày được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ thư viện băng từ. Các chính sách bảo vệ đa tầng cũng được áp dụng độc lập trên các bản sao ở các Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance ở xa.

Khi 1 cơ sở dữ liệu bổ sung được khởi tạo, cơ sở dữ liệu bổ sung có thể dễ dàng được gán cho 1 trong những chính sách bảo vệ cơ sở dữ liệu hiện có. Ví dụ, 1 cơ sở dữ liệu Tài chính mới được khởi tạo có thể được gán cho chính sách bảo vệ cấp độ "Vàng - Gold" bằng 1 cách rất đơn giản và mục tiêu khoảng thời gian phục hồi của cơ sở dữ liệu Tài chính này sẽ được tự động áp dụng cho các bản sao lưu của cơ sở dữ liệu này. 1 cách hoàn toàn tự động các cơ chế bảo vệ dựa trên chính sách được thiết lập cho phép các tổ chức có thể dễ dàng thực hiện việc bảo vệ cơ sở dữ liệu như 1 dịch vụ trên quy mô toàn bộ tổ chức.

Bên cạnh đó, sử dụng các thiết lập chính sách bảo vệ như là nền tảng của giải pháp bảo vệ dữ liệu, Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance quản lý toàn diện tất cả không gian lưu trữ các bản sao lưu theo mục tiêu khoảng thời gian có thể được phục hồi của mỗi cơ sở dữ liệu - ví dụ " Cơ sở dữ liệu Tài chính " là thành viên của chính sách bảo vệ cấp độ "Vàng – Gold” thì khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu có thể được phục hồi - recovery window là trong vòng 35 ngày qua, trong khi các " Cơ sở dữ liệu Sản phẩm " là thành viên của chính sách bảo vệ cấp độ "Bạc - Silve", thì khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu có thể được phục hồi - recovery window là trong vòng 10 ngày qua. Nếu không gian lưu trữ vẫn còn sẵn cho tính năng Delta Store thì các bản sao lưu sẽ được lưu trữ lâu hơn so với mục tiêu khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu có thể được phục hồi - recovery window và như vậy cho phép mở rộng có hiệu quả khoảng thời gian dữ liệu có thể được phục hồi. Phụ thuộc vào áp lực không gian có thể còn sẵn có cho lưu trữ, Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance thanh trừ các bản sao lưu và tự động tái xác định không gian lưu trữ giữa các cơ sở dữ liệu để đáp ứng các mục tiêu khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu có thể được phục hồi - recovery window cho từng cơ sở dữ liệu được bảo vệ. Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance cũng có thể chủ động thanh trừ các bản sao lưu trước bất kỳ áp lực không gian lưu trữ nào để có thể tận dụng tối ưu không gian lưu trữ, dựa trên lịch sử việc sử dụng không gian lưu trữ - một lần nữa, để đáp ứng các mục tiêu khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu có thể được phục hồi - recovery window cho cho tất cả các cơ sở dữ liệu được bảo vệ. Không gian lưu trữ cho cơ sở dữ liệu được thanh trừ theo phương cách thông minh với sự hiểu biết về mối quan hệ phụ thuộc giữa các tập tin dữ liệu, các tập tin redo logs files và các tập tin kiểm soát - control files.

Phương pháp tiếp cận quản lý không gian được định hướng cho lưu trữ dữ liệu để đạt được mục tiêu khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu có thể được phục hồi - recovery window này giúp loại bỏ sự cần thiết phải quản lý không gian lưu trữ không tường minh như trên các thiết bị sao lưu phổ thông, không chuyên biệt. Với cách tiếp cận sáng tạo này, cơ chế bảo vệ dữ liệu được liên kết với cấp độ quan trọng của từng ứng dụng nghiệp vụ và cho phép loại bỏ được việc phải tái cân bằng thủ công không gian lưu trữ.

Điểm đặc biệt nữa là Thiết bị sao lưu, phục hồi chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu Oracle-Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance dựa trên kiến trúc của Máy chủ chuyên dụng cơ sở dữ liệu Oracle Exadata và do đó kế thừa khả năng mở rộng, thiết kế dư thừa cho dự phòng và hiệu năng cực cao đã được chứng minh trên thực tế. Khi thêm vào những cơ sở dữ liệu của tổ chức, chúng cũng sẽ được bảo vệ bởi Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance và những máy chủ tính toán và máy chủ lưu trữ cũng có thể dễ dàng được kết nối thêm vào, cho phép mở rộng quy mô giải pháp sẵn sàng bảo vệ dữ liệu trên môi trường điện toán đám mây 1 cách đơn giản, không làm dừng hệ thống, đáp ứng hoàn toàn gia tăng khối lượng tải ứng dụng tác nghiệp. 

Quản lý toàn diện giải pháp Bảo vệ dữ liệu

Nhiệm vụ quản trị vận hành hoạt động bảo vệ dữ liệu thường bị phân tán trên nhiều hệ thống phân mảnh rời rạc tương ứng với vai trò của các quản trị viên trong hệ thống CNTT - ví dụ quản trị viên cơ sở dữ liệu, quản trị viên hoạt động sao lưu và quản trị viên hoạt động lưu trữ. Do đó, thường gần như là 1 nhiệm vụ bát khả thi đối với 1 quản trị viên cơ sở dữ liệu - DBA để quyết  định được việc 1 bản sao lưu được bắt đầu sử dụng với RMAN có thể đi được đến đích thành công (ví dụ: sao lưu vào băng từ) mà không có bất kỳ vấn đề trong các lớp trung gian. Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance đã giải quyết triệt để vấn đề này với khả năng quản trị hoàn toàn tự động và toàn diện việc bảo vệ dữ liệu.

Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance cung cấp khả năng giám sát đầy đủ, toàn diện trong suốt cả vòng đời của hoạt động bảo vệ dữ liệu với công cụ Oracle Enterprise Manager Cloud Control - từ lần sao lưu đầu tiên sử dụng RMAN, đến tận thời điểm dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa, băng từ và/hoặc được nhân bản trên Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance khác trong 1 trung tâm dữ liệu ở xa. Tất cả các địa điểm sao lưu được theo dõi trong cơ sở dữ liệu tập trung - catalog của Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance, do đó bất kỳ hoạt động phục hồi - restore từ các bản sao lưu và khôi phục - recovery của công cụ RMAN cũng có thể lấy các bản sao lưu thích hợp nhất từ bất cứ nơi cư trú nào của các bản sao lưu. Chỉ duy nhất Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance có thể cung cấp khả năng giám sát với cấp độ đầy đủ, toàn diện trong suốt cả vòng đời của hoạt động bảo vệ dữ liệu.

Zero Data Loss Recovery Appliance: Giải pháp đột phá trong bảo vệ dữ liệu  ảnh 2 Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance

Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance cho khả năng giám sát lưu trữ và báo cáo lưu trữ tiên tiến để có thể quản lý hiệu quả thông lượng dữ liệu ở hiện tại và cả trong tương lai, cùng với việc quản lý các yêu cầu dung lượng lưu trữ khả dụng dựa trên tốc độ tăng trưởng của dữ liệu. Không gian lưu trữ cần thiết cho mỗi cơ sở dữ liệu được quản lý bởi Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance được dự tính dựa trên lịch sử chiếm dụng không gian lưu trữ của các bản sao lưu và mục tiêu khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu có thể được phục hồi - recovery window. Không gian lưu trữ cần thiết cho mỗi cơ sở dữ liệu được hiển thị nổi bật trong giao diện của công cụ quản trị Oracle Enterprise Manager và Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance sẽ tổng hợp ra dung lượng lưu trữ cần thiết cho tất cả các cơ sở dữ liệu sẽ chiếm dụng bao nhiêu % trong tổng số dung lượng lưu trữ đang có sẵn, do đó có thể phỏng đoán được dung lượng lưu trữ cần phải có để đáp ứng được tốc độ tăng trưởng dữ liệu. Sẽ phải làm gì khi muốn biết khi nào thì năng lực lưu trữ sẽ không còn có đủ nếu dựa trên tốc độ tăng trưởng dữ liệu hiện tại? Sẽ không phải nhìn đâu xa hơn chính các Báo cáo về Năng lực lưu trữ của Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance - Recovery Appliance Capacity Reports, các báo cáo này cung cấp thông tin tóm tắt tổng hợp và thông tin chi tiết về việc sử dụng không gian lưu trữ, trung bình và tối đa cho 7 ngày trong tuần, 31 ngày trong tháng và 365 ngày trong năm cùng với thông tin chi tiết về việc sử dụng tàì nguyên các bộ vi xử lý - CPU, bộ nhớ và thông lượng - IOPS. Ngoài ra, các cảnh báo cũng có thể được tạo ra khi không gian lưu trữ cần thiết là trong khoảng 15% (hoặc ngưỡng % khác được cấu hình tùy theo mong muốn của người dùng) của tổng số không gian lưu trữ đang có sẵn.

Sự đơn giản trong cơ chế quản trị thống nhất giải pháp bảo vệ dữ liệu là cơ sở dữ liệu Oracle được thể hiện thông qua Phương cách sắp xếp hợp lý, trong đó các cơ sở dữ liệu thêm vào sẽ được bảo vệ và quản lý bởi công cụ quản lý và bảo vệ dữ liệu của Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance:

- Để thêm vào 1 cơ sở dữ liệu mới, quản trị viên Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance sử dụng chương trình hỗ trợ có giao diện tương tác với người dùng – wizard  trong công cụ quản trị Oracle Enterprise Manager là "Add Database Protected" để liên kết cơ sở dữ liệu thêm vào với 1 chính sách bảo vệ dữ liệu thích hợp và thiết lập các thông tin đăng nhập của cơ sở dữ liệu.

- Quản trị Cơ sở dữ liệu - DBA sau đó sử dụng tùy chọn thiết lập các chính sách sao lưu của công cụ quản trị Oracle Enterprise Manager - Enterprise Manager Backup Settings để chọn Thiết bị sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle chuyên dụng - Oracle’s Zero Data Loss Recovery Appliance như là đích của các bản sao lưu và tùy chọn Giao tác lại trên thời gian thực - Real-Time Redo Transport để tiếp tục bảo vệ dữ liệu.

(PV)