Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Kho bạc huy động thành công hơn 157.144 tỷ đồng TPCP

(eFinance Online) - Ngày 01/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (5.000 tỷ đồng) và 15 năm (2.000 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tỷ giá hạch toán USD tháng 6/2016

(eFinance Online) - Ngày 31/5/2016, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2297/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2016. 

Tháng 4/2016: KBNN Cần Thơ thu NSNN đạt 5.836 tỷ đồng

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ vừa cho biết, tính đến ngày 20/4/2016, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 5.836 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa là 2.345 tỷ đồng, đạt 31,15% dự toán, giảm 6,8% so với cùng kỳ; thu hải quan là 567 tỷ đồng, đạt 33,4% dự toán, giảm 12,6% so với cùng kỳ; thu của ngành Tài chính đạt 2.923 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tỷ giá hạch toán USD tháng 5/2016

(eFinance Online) - Ngày 29/4/2016, Kho bạc Nhà nước có Thông báo số 1860/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2016.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 8.117 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 04/5/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 9.798 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 20/4/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 7.467 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 13/4/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động thành công 7.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 16/3/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn: 5 năm (5.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Huy động 2.160 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 20/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ), 5 năm (2.000 tỷ) và 20 năm (1.000 tỷ).

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quảng Bình: Thu ngân sách tăng 15,6% so với năm 2014

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo đơn vị cho biết, năm 2015, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách được 2.728 tỷ đồng, đạt 109% dự toán địa phương và đạt 136,7% dự toán Trung ương, tăng 15,6% so với năm 2014, trong đó thu nội địa đạt 2.540 tỷ đồng; xuất, nhập khẩu hơn 187,8 tỷ đồng.