10 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi 533 nghìn tỷ đồng

Trong 10 tháng đầu năm 2014, cơ quan Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đối với gần 533 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Qua đó phát hiện khoảng 30 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, xử lý tạm dừng chưa thanh toán khoảng 31,5 tỷ đồng; từ chối thanh toán khoảng 59 tỷ đồng đối với các khoản chủ đầu tư đề nghị thanh toán sai danh mục và mức vốn được giao, phê duyệt quyết định đầu tư muộn so với thời hạn quy định (sau ngày 31/10/2013).

Cân đối NSNN được bảo đảm, bội chi NSNN được bù đắp bằng các nguồn vay trong và ngoài nước theo kế hoạch. Tính đến ngày 24/10/2014, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ là 221,24 nghìn tỷ đồng, bằng 74,4% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2014.

(T.H)