2014 - 2015: Kho bạc Nhà nước sẽ cung cấp 3 dịch vụ công mức 3

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) số lượng thủ tục hành chính của đơn vị là 59 thủ tục, giai đoạn 2014 -2015, KBNN sẽ cung cấp 3 dịch vụ công ở mức 3 gồm: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN; dịch vụ cổng giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán và đăng ký mở, sử dụng tài khoản tại KBNN.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

KBNN dự kiến sẽ thí điểm 3 dịch vụ này cho 5 tỉnh trong năm 2015.

Ngoài các thủ tục hành chính dự kiến cung cấp trong giai đoạn 2014 - 2015 nêu trên, KBNN sẽ tiếp tục nghiên cứu cung cấp các thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4 theo định hướng xây dựng các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của KBNN, trong đó tập trung cung cấp dịch vụ công về thu thập dữ liệu từ các đơn vị phục vụ tổng hợp quản lý ngân quỹ và tổng kế toán như: nhận thông tin báo cáo cho công tác tổng kế toán, nhận thông tin đăng ký số chi phục vụ công tác dự báo ngân quỹ, nhận thông tin phân bổ ngân sách qua cổng thông tin...

Theo KBNN, trong quá trình xây dựng 3 dịch vụ công có phát sinh một số vướng mắc như: Các bài toán dịch vụ công của KBNN có khối lượng hồ sơ, tài liệu pháp lý lớn, một số hồ sơ tài liệu liên quan đến bên thứ 3 mà đơn vị sử dụng ngân sách có thẩm quyền ký sao y bản chính, nên việc nộp tài liệu điện tử có chữ ký số (thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy) gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, các quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ dữ liệu điện tử chưa đầy đủ, do đó các hồ sơ chứng từ điện tử chưa có đầy đủ quy định và đảm bảo tính pháp lý, do vậy các quy trình xử lý của dịch vụ công chưa được thực hiện hoàn toàn trên máy tính.

(Phương An)