2.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 4 tháng đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 89,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ; riêng phiên giao dịch ngày 13/5 đã có 2.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động.

2.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động
Cụ thể, ngày 13/5, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên này có tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (3.000 tỷ đồng) và 5 năm (3.000 tỷ đồng).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.910 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,55 - 6%/năm. Kết quả, đã có 300 tỷ đồng trái phiếu 2 năm được huy động với lãi suất trúng thầu 5,58%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2014).

(Nam Phương)