5 tháng đầu năm: KBNN kiểm soát chi hơn 234 nghìn tỷ đồng

Theo thống kê của của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 5 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát ước đạt 234.289 tỷ đồng đạt 33,3% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 12.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm: KBNN kiểm soát chi hơn 234 nghìn tỷ đồng

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: ước đến hết ngày 31/5/2014, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN khoảng 85.452 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch vốn năm. Trong đó, vốn XDCB tập trung giải ngân là 49.185 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 26.270 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 9.996 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 47,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học...

Tính đến hết ngày 16/5/2014, KBNN đã huy động trái phiếu Chính phủ đạt 121.144 tỷ đồng, bằng 57,69% kế hoạch Quốc hội và Chính phủ giao. Ngoài nhiệm vụ phát hành, KBNN đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư với số tiền là 54.158 tỷ đồng.

(T.H)