5 tháng năm 2013: Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ước đạt 259.116 tỷ đồng

5 tháng năm 2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 259.116 tỷ đồng. Qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị KBNN đã phát hiện hơn 23.850 khoản chi của 11.2000 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục,chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bên cạnh đó, KBNN đã tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 318 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 3,5 tỷ đồng). Riêng trong tháng 5/2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 56.827 tỷ đồng chi thường xuyên qua KBNN và phát hiện 5.000 khoản chi của 2.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, từ chối thanh toán 0,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến ngày 30/5/2013, lũy kế vốn đầu tư là 76.554,5 tỷ đồng. Trong đó giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 54.041,6 tỷ đồng, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 22.502,9 tỷ đồng. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 14,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

(Cát Tường)