6 tháng cuối năm: KBNN quyết liệt triển khai các giải pháp huy động vốn

Ngày 16/1/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 60/QĐ-BTC giao nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách Nhà nước (NSNN) và đầu tư phát triển năm 2015 thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) 250.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ huy động vốn năm 2015 và các quý được Bộ thông báo, KBNN đã xây dựng lịch biểu phát hành chi tiết cả năm, kế hoạch phát hành theo từng loại kỳ hạn và công bố công khai trên trang web của Bộ Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) để các nhà đầu tư chủ động bố trí vốn tham gia thị trường.

Tổ chức phát hành các loại trái phiếu kỳ hạn từ 5 năm trở lên theo Nghị quyết 78/2014/QH13 của Quốc hội để kéo dài kỳ hạn vay trung bình của danh mục nợ TPCP, giảm áp lực về trả nợ gốc đối với NSNN trong ngắn hạn.

Bám sát tình hình thị trường quyết định kỳ hạn, khối lượng và lãi suất phát hành từng đợt đấu thầu, đảm bảo huy động vốn với chi phí hợp lý. Trong tháng 6/2015, do nhu cầu chi trả nợ đến hạn lớn, nguồn thu chưa tập trung kịp, KBNN đã phát hành tín phiếu kho bạc ngắn hạn để bù đắp thiếu hụt tạm thời của NSNN (vay trong năm, trả trong năm, không tính trong bội chi NSNN). Duy trì việc liên hệ chặt chẽ với các thành viên thị trường bằng nhiều hình thức như: Thông qua Hội nghị thành viên thị trường hàng quý; khảo sát các thành viên VBMA và trao đổi trực tiếp để thông tin các định hướng phát triển thị trường, đồng thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có cơ sở đề xuất, báo cáo Bộ các giải pháp phù hợp nhằm phát triển thị trường TPCP.

Như vậy, đến hết ngày 22/6/2015, KBNN đã huy động được 107.673,1 tỷ đồng.

Theo KBNN, nhiệm vụ huy động vốn còn lại 6 tháng cuối năm 2015 khá nặng nề 173.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng khoảng 27.000 tỷ đồng. Đây là áp lực cung lớn đối với thị trường, có khả năng sẽ đẩy mặt bằng lãi suất trái phiếu lên cao. Thêm vào đó, các quy định về kỳ hạn trái phiếu tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2015 và quy định về tỷ lệ đầu tư TPCP trên nguồn vốn ngắn hạn đối với các NHTM tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tác động đến công tác phát hành TPCP trong thời gian tới.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, các NHTM sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng từ 8-10% để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 13 - 15% năm 2015 mà NHNN đã đề ra, lớn hơn mức tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm. Do đó, cầu về TPCP đối với các NHTM có khả năng giảm sút.

KBNN cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp huy động vốn đã triển khai từ đầu năm để huy động tối đa các nguồn lực tài chính trên thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu chi của NSNN, đặc biệt là nhu cầu chi cho các công trình trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội: Duy trì các đợt đấu thầu TPCP kỳ hạn từ 5 năm trở lên qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tần suất 2 phiên/tuần. Theo dõi sát sao tình hình thị trường, tồn quỹ NSNN, tồn ngân Kho bạc để xác định khối lượng, kỳ hạn và lãi suất từng đợt phát hành phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức nhiệm vụ huy động vốn như Vụ TCNH, Vụ NSNN, Sở GDCK Hà Nội, Sở Giao dịch NHNN, Vụ Chính sách tiền tệ NHNN để có những biện pháp duy trì sự ổn định của thị trường TPCP. Thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi TPCP đến hạn để bảo đảm uy tín của Chính phủ, Bộ Tài chính đối với các nhà đầu tư.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 hướng dẫn phát hành TPCP tại thị trường trong nước (dự kiến trong Quý III/2015), KBNN sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai ngay các quy định mới trong công tác tổ chức phát hành TPCP, đồng thời nghiên cứu tiếp tục giảm thời gian từ khi đấu thầu đến khi trái phiếu được giao dịch trên thị trường thứ cấp từ 3 ngày làm việc xuống 2 ngày làm việc để tăng thanh khoản cho TPCP.

Nghiên cứu và triển khai thí điểm phát hành sản phẩm mới trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ (dự kiến Quý IV/2015) nhằm đa dạng hóa các sản phẩm cho thị trường.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài để quảng bá về thị trường TPCP Việt Nam nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức này đối với TPCP nội địa, thực hiện mục tiêu mở rộng cơ sở nhà đầu tư của thị trường TPCP.

Kiến nghị với NHNN đánh giá tác động của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN đến hoạt động đầu tư TPCP của các ngân hàng và xem xét sửa đổi theo hướng tạo điều kiện cho các NHTM tham gia mua TPCP bình đẳng, thuận lợi, phù hợp với thực trạng thị trường hiện nay.

(PV)