6 tháng đầu năm 2013: Hệ thống kho bạc phát hiện hơn 700 tờ tiền giả

Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước (KBNN) công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao luôn được các đơn vị kho bạc quan tâm chỉ đạo sát sao, thông qua việc tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ; yêu cầu thực hiện tuân thủ nghiêm các quy trình, quy chế nội bộ; đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần liêm khiết, trung thực của cán bộ.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thực hiện tăng cường công tác bảo đảm an toàn bảo mật thông tin trong hệ thống KBNN thông qua việc kiện toàn tổ chức thành lập Phòng Quản lý an ninh thông tin tại KBNN và Tổ Quản lý an ninh thông tin nằm trong Phòng Tin học của KBNN tỉnh, thành phố, tập trung hoàn thiện các quy định, chính sách an toàn hệ thống tin áp dụng trong hệ thống, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đánh giá an ninh mạng, mua sắm bổ sung thiết bị tường lửa, cập nhật phần mềm chống virus,...

Đồng thời, các đơn vị đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể việc tổ chức thực hiện các quy trình, quy chế gắn với việc vận hành các chương trình ứng dụng mới. Trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn hệ thống đã phát hiện và thu giữ trên 700 tờ tiền giả các loại; trả lại trên 4.600 món tiền thừa với tổng số tiền lên tới hơn 4,8 tỷ đồng.

(PV)