73.595 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia sử dụng DVCTT

(eFinance Online) - Báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến hết ngày 30/4/2020 đã có 73.595 trên tổng số 92.456 đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đạt tỷ lệ 79,6%.
Ảnh: Thu Hằng.Ảnh: Thu Hằng.

Ngay từ những ngày đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Tài chính, KBNN đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện đầy đủ, khẩn trương và nghiêm túc công tác phòng chống, dịch COVID-19. Trong đó, KBNN đã đặc biệt đẩy mạnh giao dịch với khách hàng qua dịch vụ công trực tuyến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin; bố trí số lượng công chức phù hợp làm việc tại nhà qua môi trường mạng internet đảm bảo hoạt động thông suốt của toàn hệ thống, đặc biệt là ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; duy trì tốt hoạt động thu, chi NSNN và phục vụ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, trong 4 tháng đầu năm 2020, hệ thống KBNN đã tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo theo đúng lộ trình quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, cụ thể: Nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN bổ sung dịch vụ công ghi thu, ghi chi vốn nước ngoài qua KBNN và dịch vụ tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN; triển khai thí điểm kết nối và tích hợp từ các hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp vào hệ thống DVCTT của KBNN tại 5 Đơn vị QHNS; hiệu chỉnh và mở rộng tài nguyên hệ thống DVCTT; chỉnh sửa các mẫu biểu về chi ngân sách trên các Chương trình DVCTT, TABMIS theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP; hoàn thành tích hợp Dịch vụ công Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

KBNN cho biết, trong tháng 4/2020 KBNN đã đẩy mạnh triển khai DVCTT đến các đơn vị quan hệ ngân sách nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đồng thời hỗ trợ công chức cơ quan KBNN và hệ thống làm việc tại nhà trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát.  Tính đến thời điểm 30/4/2020, tổng số đơn vị đã đăng ký tham gia DVCTT là 73.595 trên tổng số 92.456 đơn vị, đạt tỷ lệ 79,6% . Trong đó, riêng tháng 4/2020, đã có 7.837 đơn vị đăng ký sử dụng mới, tăng gấp 3 lần so với các tháng trước khi phát sinh dịch Covid-19. Số người sử dụng đồng thời trong tháng duy trì ở mức cao hơn 10.000 người tại một số thời gian cao điểm trong ngày từ 9h-11h, đặc biệt có những ngày trong tháng 4/2020 tăng cao đạt 13.000 người dùng đồng thời. Số lượng giao dịch thanh toán chi ngân sách nhà nước gửi qua DVCTT khoảng 100.000 chứng từ thanh toán và khoảng 50.000 hồ sơ. Tổng số chứng từ, bảng kê gửi qua DVCTT tính từ đầu năm 2020 đến 21/4/2020: 4.614.269, trong đó số chứng từ thanh toán 3.053.501, đạt tỷ lệ 66% trên tổng chứng từ chi ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục  triển khai dịch vụ công trực tuyến, chủ  động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; tuyên truyền, vận động các đơn vị giao dịch về mục đích, lợi ích DVC mang lại và hỗ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc hoàn thành mục tiêu đề ra; đảm bảo đến 31/12/2020, triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN nước có giao dịch với KBNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

Thu Hằng