9 tháng năm 2013: Hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt 495.863 tỷ đồng chi thường xuyên

Tháng 9/2013, hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát ước đạt 50.066 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 6.500 khoản chi của 3.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, KBNN đã từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 150 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định, trong đó từ chối thực 1 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 495.863 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 53.053  khoản chi của 23.946 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng 995 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 10 tỷ đồng).

(Cát Tường)