9 tháng năm 2013: KBNN phát hành được 144.812 tỷ đồng trái phiếu

Trong tháng 9/2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 3 phiên đấu thầu tín phiếu kho bạc qua NHNN và 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Kết quả phát hành được 8.380 tỷ đồng, bằng 101,3% so với tháng 8/2013 (8.270 tỷ đồng) và bằng 161,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tính đến hết tháng 9/2013, KBNN đã phát hành được 144.812 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch được giao (193.000 tỷ đồng), bằng 145,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo đánh giá của KBNN, tình hình thị trường trong tháng 9/2013 không khả quan hơn so với tháng 8/2013. Các thành viên tham gia các phiên đấu thầu với khối lượng đặt thầu thấp, lãi suất đặt thầu tăng dần qua các phiên và chỉ chững lại trong phiên cuối tháng; thành viên đặt thầu tập trung vào kỳ hạn 2 năm và 10 - 15 năm (đối với các công tỷ bảo hiểm nhân thọ). Khối lượng trúng thầu tháng 9 chỉ đạt 49% khối lượng gọi thầu (8.380 tỷ đồng/17.000 tỷ đồng gọi thầu).

(Cát Tường)