Điểm nhấn của Kho bạc Nhà nước năm 2017

(eFinance Online) - Hoàn thành triển khai thanh toán điện tử liên ngân hàng trên toàn quốc, mở rộng các hình thức thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) không dùng tiền mặt. Ứng dụng báo cáo trực tuyến hàng ngày về số liệu thu, chi ngân sách và huy động vốn...là những điểm nhấn nổi bật trong năm 2017 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai.
Hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN.Ảnh minh họa - nguồn: Cổng thông tin điện tử KBNN. Hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN.Ảnh minh họa - nguồn: Cổng thông tin điện tử KBNN.

Quản lý quỹ NSNN hiệu quả

Năm 2017, KBNN đã bám sát dự toán thu NSNN, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong tổ chức thu NSNN để tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Ngoài các hình thức thu tại quầy giao dịch của ngân hàng thương mại (NHTM), thu qua Internet, ATM, thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại KBNN, KBNN đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát giao thông và Tổng công ty Bưu điện triển khai phối hợp thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hệ thống bưu điện; đồng thời, tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại 05 NHTM Nhà nước; mở rộng hình thức thu NSNN qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) với Vietinbank, Vietcombank và BIDV.

Nhờ đó, thu NSNN đã đạt được kết quả tích cực. Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng thu cân đối đạt 1.283.239 tỷ đồng, bằng 105,86% so với dự toán.

Đối với lĩnh vực kiểm soát chi NSNN: hệ thống KBNN đã tham mưu với Bộ và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 01 và 70 của Chính phủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN.

Hệ thống KBNN đã kịp thời báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ về tình hình kiểm soát chi vốn đầu tư công, trong đó có nêu rõ những nguyên nhân chậm giải ngân, vướng mắc và đề xuất kiến nghị. Đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để xây dựng và đưa vào khai thác Ứng dụng báo cáo trực tuyến hàng ngày về số liệu thu, chi ngân sách và huy động vốn phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 89,3% dự toán; giải ngân vốn đầu tư đạt 74,2% so với kế hoạch vốn năm cấp qua KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN đã đôn đốc, thu hồi 25,2 tỷ đồng số dư tạm ứng vốn XDCB quá hạn, tồn đọng từ năm 2003 trở về trước. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 139 tỷ đồng do chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.

Huy động vốn khả quan

Trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến tình hình thị trường tài chính - tiền tệ trong năm 2017, KBNN đã chủ động tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính triển khai có hiệu quả các giải pháp huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Có thể khẳng định, công tác huy động vốn năm 2017 qua KBNN đã đạt kết quả tương đối khả quan trên cả 04 tiêu chí:

Về khối lượng: KBNN đã huy động được 244.220,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch: bao gồm 159.920,7 tỷ đồng phát hành TPCP ra thị trường theo nhiệm vụ của Bộ giao và 84.300 tỷ đồng phát hành TPCP cho BHXH, góp phần tích cực vào cân đối NSNN và bổ sung nguồn vốn cho đầu tư các công trình trọng điểm theo Nghị quyết của Quốc hội.

Về kỳ hạn: Kỳ hạn vay bình quân của cả danh mục TPCP đến hết năm 2017 đạt 6,71 năm, cao hơn 0,73 năm so với thời điểm cuối năm trước. Trong đó, 100% khối lượng TPCP phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, 55% khối lượng có kỳ hạn từ 10 năm trở lên, cải thiện đáng kể danh mục nợ trái phiếu Chính phủ theo hướng bền vững, giảm áp lực trả nợ của NSNN trong ngắn hạn.

Về lãi suất: Lãi suất huy động vốn bình quân năm 2017 là 5,98 %/năm giảm 51 điểm so với năm 2016 (6,49%/năm), tiết kiệm chi phí vay nợ cho NSNN.

Về cơ cấu nhà đầu tư: Cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường được cải thiện theo đúng lộ trình phát triển thị trường TPCP đến năm 2020. Tỷ trọng nắm giữ trái phiếu của khối các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài chính, BHXH Việt Nam khoảng 49%, cao hơn so với năm 2016 (44%), giảm dần sự phụ thuộc của thị trường TPCP vào khối các NHTM.

Kiến nghị cho năm 2018

KBNN cho rằng, năm 2018, tình hình tài chính – ngân sách dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đối với công tác huy động vốn và điều hành ngân quỹ, KBNN kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Vụ NSNN xây dựng và thông báo nhiệm vụ phát hành trái phiếu (hàng quý và cả năm) kịp thời để KBNN có căn cứ triển khai nhiệm vụ và thông báo ra thị trường theo quy định; xây dựng phương án điều hành NSNN hàng quý sát với nhu cầu vốn, hạn chế việc điều chỉnh, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và khả năng huy động vốn thông qua phát hành TPCP.

Trong năm 2018, việc phát hành TPCP cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ được thực hiện song song hai phương thức đấu thầu và phát hành trực tiếp qua KBNN (ưu tiên phương thức đấu thầu). Vì vậy, KBNN kiến nghị với Bộ Tài chính đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tham gia mua trái phiếu chính phủ theo phương thức đấu thầu, đảm bảo minh bạch thông tin, công bằng và cạnh tranh lãi suất, hướng tới thông lệ tốt để phát triển thị trường TPCP Việt Nam.

Để đảm bảo nguồn ngoại tệ đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả bằng ngoại tệ của ngân sách và tạo thuận lợi cho KBNN trong việc quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước, KBNN kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Vụ NSNN sớm xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thu chi ngoại tệ của NSNN, hạn mức ngoại tệ cần thiết đảm bảo nhu cầu chi ngoại tệ thường xuyên của NSNN ngay từ quý I hàng năm và dự kiến kế hoạch mua, bán ngoại tệ với NHNN theo đúng quy định của Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ.

Đối với công tác phân bổ, giao dự toán NSNN: Đến nay, vẫn còn nhiều đơn vị sử dụng ngân sách chưa được phân bổ, giao dự toán trên hệ thống TABMIS, ảnh hưởng đến việc chi NSNN phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, KBNN kiến nghị các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ, giao dự toán trên hệ thống TABMIS để KBNN có căn cứ kiểm soát chi theo quy định.

Công tác nhập dự toán và điều chỉnh dự toán: Thời gian qua, việc nhập dự toán vào hệ thống TABMIS còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Số liệu dự toán trên hệ thống TABMIS không chính xác so với các Quyết định giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các Bộ, ngành, địa phương với cơ quan tài chính và KBNN trong việc xử lý các giao dịch chưa hoàn thành hết quy trình khi tham gia vào hệ thống TABMIS, gây khó khăn cho KBNN trong việc quản lý, tổng hợp số liệu trên hệ thống TABMIS. Vì vậy, KBNN kiến nghị các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ trao đổi với các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với KBNN trong việc nhập và điều chỉnh dự toán trên hệ thống TABMIS đảm bảo chính xác; đồng thời phối hợp thực hiện đầy đủ quy trình khi tham gia vào hệ thống TABMIS. 

Phương An