Điểm tình hình hoạt động của kho bạc tại các địa phương

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn, trong 9 tháng năm 2013, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện là 5.221.897 triệu đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương (NSTW) là 872.232 triệu đồng, chi ngân sách địa phương (NSĐP) là 4.349.665 triệu đồng, đạt 76% dự toán.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thông qua công tác kiểm soát chi, KBNN Lạng Sơn đã phát hiện 502 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định. Số món chưa đủ thủ tục thanh toán là 1.166 món. Đồng thời, đã yêu cầu đơn vị hoàn thiện, bổ sung thủ tục theo chế độ quy định. Từ chối thanh toán là 1.919,3 triệu đồng do chi không đúng thẩm quyền ra quyết định, thiếu quyết định lựa chọn nhà thầu, chi sai chế độ về phụ cấp lưu trú…

** Sóc Trăng: Theo tin từ KBNN Sóc Trăng, trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm, KBNN Sóc Trăng quản lý tiền, tài sản Nhà nước được an toàn tuyệt đối; thực hiện thu NSNN kịp thời và phân chia cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ quy định, tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN trên địa bàn; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và quy trình nghiệp vụ. Tính đến ngày 15/ 9/2013, KBNN Sóc Trăng thực hiện giải ngân vốn đầu tư XDCB các nguồn, các cấp ngân sách trên đại bàn tỉnh là 1.224.447 triệu đồng, đạt 68,4% kế hoạch năm. Trong đó, thanh toán khối lượng hoàn thành là 1.063.121 triệu đồng, đạt 86,8%; tạm ứng 161.326 triệu, đạt 13,2%.

** Nam Định: KBNN Nam Định cho biết, trong 9 tháng năm 2013, đơn vị đã kiểm soát chặt chẽ các khoản thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN theo đúng quy định, đồng thời giảm bớt dần tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt. Tổng chi NSNN đạt 8.587.622 triệu đồng, trong đó chi NSTW 2.637.435 triệu đồng, chi NSĐP 5.950.187 triệu đồng; tổng số tiền kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc là 5.065.882 triệu đồng. Trong quá trình kiểm soát thanh toán, KBNN Nam Định đã đề nghị các đơn vị bổ sung những món chi chưa đủ thủ tục thanh toán là 403 món.

** Quảng Nam: KBNN Quảng Nam cho hay, tính đến ngày 23/9/2013, KBNN Quảng Nam đã thực hiện chi NSNN trên địa bàn 9.787 tỉ đồng, đạt 48,10% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3.814 tỉ  đồng, đạt 37,58%, chi thường xuyên 5.971 tỉ đồng, đạt 58,54%. Thông qua kiểm soát chi, KBNN Quảng Nam đã kịp thời phát hiện và hướng dẫn các đơn vị dự  toán, các chủ đầu tư bổ sung, lập lại cho đúng quy định với 320 lượt hồ sơ chưa đảm bảo tính pháp lý với tổng số tiền là 78.203 triệu đồng.

** Vĩnh Long: Quý III/2013, KBNN Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống bám sát dự toán thu NSNN, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và các Ngân hàng thương mại trong tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Đồng thời, KBNN Vĩnh Long đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo trong phạm vi dự toán. Ước tổng chi NSNN trong quý III là 3.736 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 9.112 tỷ đồng, trong đó: thực chi NSĐP là 4.344 tỷ đồng, đạt 96% so dự toán năm, bằng 154% so với cùng kỳ.

** Hà Nam: Trong tháng 9/2013, KBNN Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) và chi đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) đảm bảo chặt chẽ, có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng chi NSNN đạt 881,703 tỷ đồng, thanh toán vốn ĐTXDCB đạt 151,365 tỷ đồng. KBNN Hà Nam thường xuyên phối hợp với cơ quan tài chính, thuế, hải quan tổ chức công tác thu và điều tiết thu cho các cấp NSNN kịp thời, đúng tỷ lệ qui định. Tiếp tục thực hiện công tác thanh toán công trái, trái phiếu theo chế độ quy định. Đồng thời, KBNN Hà Nam điều hòa vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN và chi trả trái phiếu kho bạc, thu nhận, kiểm đếm, vận chuyển tiền mặt đúng quy trình và tuyệt đối an toàn.

** Trà Vinh: Trong tháng 9/2013, KBNN Trà Vinh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu NSNN, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hạch toán; Cân đối và điều hòa vốn kịp thời cho các KBNN huyện, phòng Giao dịch đảm bảo thanh toán các khoản chi. Theo đó, thu NSNN trong kỳ đạt 238 tỷ đồng, lũy kế 1.091 tỷ đồng; chi NSNN trong kỳ 533 tỷ đồng, lũy kế 4.504 tỷ đồng. Tổng chi thường xuyên trong tháng là 449 tỷ đồng; nâng tổng chi thường xuyên từ đầu năm đến thời điểm báo cáo là 3.099 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên từ đầu năm đến hết tháng báo cáo, KBNN Trà Vinh đã phát hiện và từ chối chưa thanh toán 11 món chi với tổng số tiền 28.155.000 đồng.

(Nhã Tường - tổng hợp từ MOF)