Điểm tình hình thu ngân sách của kho bạc Nhà nước địa phương

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang cho biết, trong tháng 4/2014 tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn lũy kế tính từ đầu năm ước đạt 2.800 tỷ đồng. Thu nội địa ước 280 tỷ đồng trong đó, ngân sách địa phương là 274 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch; thu xổ số kiến thiết là 99 tỷ đồng, đạt 30% dự toán; thu chuyển giao từ ngân sách trung ương là 1.130 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cũng trong tháng 4/2014, KBNN Hậu Giang đã tổ chức thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định, hướng dẫn hiện hành, kiên quyết từ chối những khoản chi không đúng quy định với số tiền trên 727 triệu đồng. Hệ thống KBNN Hậu Giang thực hiện kiểm soát chi thường xuyên trong tháng 4/2014 ước 275 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 985 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là 774 tỷ đồng, đạt 33,4% dự toán.

** Tháng 4/2014: KBNN Bến Tre thu NSNN đạt gần 500 tỷ đồng

Theo báo cáo, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tháng 4/2014 (tính từ ngày 15/3 đến 15/4) của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bến Tre thực hiện trong kỳ là 499,67 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương là 5,04 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 499,63 tỷ đồng. Các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN đã tập trung đầy đủ, kịp thời vào NSNN, đồng thời điều tiết số thu cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ quy định. Công tác chi NSNN thực hiện trong kỳ là 951,59 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương là 401,02 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương là 550,57 tỷ đồng. Tạm ứng vốn KBNN cho ngân sách địa phương trong kỳ là 76 tỷ đồng.

** KBNN Đồng Tháp thu NSNN tháng 4/2014 ước đạt 266 tỷ/3.975 tỷ đồng 

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp, công tác thu ngân sách nhà nước tháng 4/2014 (từ ngày 13/3 đến 11/4/2014) ước đạt 266 tỷ/3.975 tỷ đồng, lũy kế 886 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm. Công tác phối hợp thu NSNN luôn được duy trì ổn định và thực hiện tốt. Việc triển khai vận hành chương trình Thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và các NHTM đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác thanh toán. Cũng trong tháng 4/2014, công tác chi ngân sách nhà nước ước đạt 710 tỷ đồng; lũy kế 3.092 tỷ đồng; tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Công tác kiểm soát chi thường xuyên qua hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát các khoản chi thường xuyên theo đúng quy định của Luật NSNN; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy trình nghiệp vụ; đôn đốc các đơn vị thanh toán kịp thời các khoản tạm ứng. Trong tháng 4/2014, kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước là 340 tỷ đồng; lũy kế 1.575 tỷ đồng; từ chối thanh toán số tiền 970,3 triệu đồng do thiếu hồ sơ thanh toán, thiếu dự toán, sai hình thức chứng từ.

** KBNN Đồng Nai: Thu NSNN trong tháng 4 ước đạt trên 6,2 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo, kết quả thu ngân sách nhà nước trong tháng 4 (tính từ ngày 15/3 đến 15/4) Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Nai ước đạt 6.299 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 13.951 tỷ đồng. Trong đó, thực thu cân đối là 9.157 tỷ đồng, đạt 26,08% dự toán năm. Tổng chi NSNN trong kỳ là 2.112 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4/2014 là 8.508 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách địa phương là 7.438 tỷ đồng, thực chi là 4.320 tỷ đồng, đạt 33,85 dự toán năm. Tổng số tiền chi thường xuyên NSNN đạt 927 tỷ đồng. Qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN Đồng Nai đã phát hiện 157 món chi chưa đảm bảo hồ sơ quy định, đề nghị đơn vị bổ sung thủ tục cần thiết, hoàn chỉnh lại hồ sơ. Từ chối thanh toán 3.079 triệu đồng do chi không đúng chế độ quy định.

(Kim Liên - tổng hợp từ portal MOF)