Hệ thống kho bạc đã từ chối ước khoảng 40 tỷ đồng vốn đầu tư XDCB

Tính đến ngày 30/9/2013, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) là 163.970 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch vốn năm 2013 nhà nước giao (bao gồm cả tạm ứng). Trong đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là 105.470 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu chính phủ là 39.600 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch; vốn khác 18.900 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 40 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Tính từ đầu năm tới nay, KBNN huy động trái phiếu chính phủ đạt tổng số 144.812 tỷ đồng đạt 85% so với kế hoạch điều chỉnh. Riêng tháng 9/2013, huy động trái phiếu chính phủ ước đạt 9.872 tỷ đồng.

(PV)