Hết tháng 10/2013: Kho bạc phát hành tín phiếu, trái phiếu đạt 162.208 tỷ đồng

Trong tháng 10/2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 4 phiên đấu thầu tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước và 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Kết quả phát hành được 17.396 tỷ đồng, bằng 176,2% so với tháng 9/2013 (9.872 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính đến hết tháng 10/2013, KBNN đã phát hành được 162.208 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch được giao (193.000 tỷ đồng). Theo đánh giá của KBNN từ nay đến cuối năm tối đa có thể tổ chức được 17 phiên đấu thầu tín phiếu, trái phiếu, tuy nhiên việc huy động vốn sẽ không thuận lợi do: Thanh khoản của hệ thống ngân hàng không còn dồi dào, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã tăng nhẹ. Lãi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp có xu hướng tăng.

(Phương An)