HNX đấu thầu thành công 3.510 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành

(eFinance Online) - Ngày 11/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng, trong đó, kỳ hạn 5 năm là 500 tỷ đồng, 7 năm là 500 tỷ đồng, 10 năm là 2.000 tỷ đồng, 15 năm là 2.000 tỷ đồng, 20 năm là 500 tỷ đồng  và 30 năm là 500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.510 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên dự thầu, huy động thành công 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,45%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/7/2018). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 150 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 150 tỷ đồng với lãi suất 3,45%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,43%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/7/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,43%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 860 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,73%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/7/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, nhưng không có thành viên tham gia dự thầu.

Trái phiếu các kỳ hạn 7 năm, 20 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu. Như vậy, kể từ đầu năm 2018, KBNN đã huy động được 80.901 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

(PV)