HNX: Huy động được 3.474 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

(eFinance Online) - Ngày 9/5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.474 tỷ đồng.
Ảnh minh họa Nguồn: Internet.Ảnh minh họa Nguồn: Internet.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,20%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/5/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 674 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,55%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/5/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất 4,55%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,14%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/4/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 52.046 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

(PV)