HNX: Huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành

(eFinance Online) - Ngày 14/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/11/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/11/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,03%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Trái phiếu các kỳ hạn 5 năm và 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, KBNN huy động được 130.756 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

(PV)