HNX: Huy động thành công 3.656 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành

(eFinance Online) - Ngày 28/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 4.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.656 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 1.946 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/11/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 510 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/11/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,10%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, tính từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 137.347 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

(PV)