HNX huy động thành công hơn 2.393 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 6/1/2016, HNX đã huy động thành công hơn 2.393 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 7.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.420 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,69 - 6,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.600 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,76%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.760 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,55 - 7,20%/năm. Kết quả, huy động được 490 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,58%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 423,4 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,65 - 8,50%/năm. Kết quả, huy động được 303,4 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm...

(PV)